OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Skokić dr Maida

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.03.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Skokić dr Maida, dana 12.04.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Procjena aktivnosti bolesti i indeksa zdravlja u pacijenata s spondiloatritisom na Tuzlanskom kantonu, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Selmira Brkić, redovni profesorizabrana za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Almira Ćosićkić, vanredni profesor izabranaza nastavni predmet „Pedijatrija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. sci. Selma Muratović, vanredni profesor izabranaza nastavni predmet „Pedijatrija“  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.