OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Smajić dr Nedim

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.03.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E


da će Smajić dr Nedim, dana 15.04.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ishod liječenja trohanternih prijeloma upotrebom intramedularnog ili dinamičkog vijka“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svemir Čustović, vanredni profesor za nastavni predmet “Ortopedija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. med. sci. Mirsad Hodžić, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. med. sci. Asmir Hrustić, docent za nastavni predmet “Ortopedija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.