OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Softić dr Dženana

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.09.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Softić dr Dženana, dana 10.11.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Globulin koji veže spolne hormone, testosteron i lipidni profil kao faktori rizika kardiovaskularnog oboljenja u menopauzalnoj tranziciji, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Devleta Balić, redovni profesorizabranaza nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Lejla Mešalić, vanredni profesorizabranaza nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Gordana Bogdanović, vanredni profesorizabranaza nastavni predmet “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.