OBAVIJEST O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA – Adisa Kundak

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 12.10.2022. god.

 

O B A V I J E S T

 

Adisa Kundak, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: „Odnos motivacije i pristupa učenju kod učenika osnovne škole“ . Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 24.10.2022. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Alma Malkić Aličković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr sc. Gabriel Pinkas, docent za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član
  3. dr sc. Aid Bulić, docent za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Renata Salihović Handžić, docent za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Magistarski rad „Odnos motivacije i pristupa učenju kod učenika osnovne škole“kandidatkinje Adise Kundak sastoji se iz teorijskog okvira, metodološkog okvira i empirijskog istraživanja motivacije i pristupa učenju na uzorku učenika treće trijade osnovne škole. U teorijskom dijelu izložene su recentne spoznaje o dvjema varijablama, te prikazani rezultati nekih od dosadašnjih istraživanja njihovog odnosa. U metodološkom dijelu rada postavljen je smjer istraživanja, koji uključuje detaljnu analizu motivacije učenika za školsko postignuće, pristupe učenju, te eventualne razlike s obzirom na njihove sociodemografske karakteristike. Kao ključni zadatak istraživanja postavljen je odnos motivacije i pristupa učenju. U dijelu analize i interpretacije rezultata, uključujući zaključna razmatranja, konstatira se da su rezultati istraživanja u okvirima očekivanih, s obzirom da se pokazalo da se učenici međusobno razlikuju kada su u pitanju priroda i intenzitet motivacije školskog postignuća (prisutni su i vanjska i unutarnja motivacija, te amotivacija), te pristupi učenju (zastupljeni su dubinski, površinski i strateški pristup). Razlike koje su nađene u prirodi motivacije i pristupima učenju s obzirom na socijalno-statusne karakteristike su kod ograničenog broja varijabli statistički značajne. Glavna hipoteza je potvrđena u cijelosti; utvrđena je povezanost svake od tri vrste motivacije sa svakim od tri pristupa učenju. Na temelju takvih rezultata kandidatkinja zaključuje da je u procesu školskog učenja potrebno poticati motivaciju, u prvom redu intrinzičnu. Preporuka je da se to postiže kroz sadržaja, povezivanje, kritičko promišljanje, dublje sagledavanje problema.