OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNIH MAGISTARSKIH RADNJI – Amaja Makar, dipl. inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Amaja Makar, dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Distribuirana odgovornost realizacije elektroenergetskih projekata u eksplozivno ugroženim sredinama„, dana 15.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Izudin Kapetanović, profesor emeritus – predsjednik
  Nastavni predmeti: Osnovi elektrotehnike i Elektrotermija
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli


Zamjenski član Komisije dr. sci. Mario Pejdanović, docent, uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Eksplozivne atmosfere mogu nastati u prostorima gdje se pojavljuju zapaljivi plinovi, pare, maglice ili prašine i vlakanca. Upotreba električnih uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama stvara opasnost od nastanka eksplozije.
U završnom magistarstom radu je definirana i uspostavljena metodologija provođenja i realizacije elektroenergetskih projekata u eksplozivno ugroženim sredinama i pri tome distribuirana odgovornost učesnika u projektu.
Klasificiran je ugroženi prostor, ocjenjena je ugroženost prostora, definiran način označavanja te je definirano koji se uređaji i sistemi mogu koristiti u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama. Prikazana su tri principa zaštite, vrste i temeljni zahtjevi za uređajima i električnim sistemima, te način izvođenja instalacija i njihovo održavanje.
U završnom magistarskom radu je razvijena metodologija i opisano je na koji način je moguće koristiti električne i neelektrične uređaje pri čemu se zadovoljavaju zakonski i zahtjevi struke za sigurnošću, kao i važnost povezivanja više djelatnosti pri projektovanju električnih i neelektričnih uređaja za područja ugrožena eksplozijom. Prikazana metodologija je primjenjena na konkretnom projektu.