OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISARSKOG RADA – Vedran Kovačević, bachelor opće kineziologije

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 03.02.2022. godine

O B A V I J E S T

Vedran Kovačević, bachelor opće kineziologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti muških i ženskih reprezentacija učesnica svjetskih nogometnih prvenstava” dana 03.03.2022. godine u 11,30 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Melika Muratović, vanredni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Alen Kapidžić, red.prof.- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Amra Nožinović Mujanović, red. prof.– član
    Uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Vlatko Šeparović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Problem ovog istraživanja odnosi se na analizu parametara situacione efikasnosti kod ženskih reprezentacija te ekipnih i individualnih parametara situacione efikasnosti kod muških reprezentacija. Za potrebe ovog istraživanja analizirano je trideset i devet (39) utakmica grupne faze muških reprezentacija učesnica svjetskog nogometnog prvenstva 2018.godine u Rusiji, kao i trideset i tri (33) utakmice grupne faze ženskih reprezentacija učesnica svjetskog nogometnog prvenstva 2019.godine u Francuskoj. Za procjenu ekipnih pokazatelja situacioine efikasnosti kod ženskih reprezentacija uzeto je u obzir devet varijabli, dok je kod muških reprezentacija u obzir uzeto 15 varijabli za procjenu ekipne efikasnosti reprezentacija. Za procjenu individualne situacione efikasnosti muških reprezentacija uzeto je 19 varijabli. Kako bi smo utvrdili da li u primjenjenim varijablama postoje razlike između pobjedničkih i poraženih reprezentacija koristili smo Median test za diskertne varijable, a za utvrđivanje razlika u kontinuiranim varijablama primjenili smo T-test za nezavisne uzorke. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđene su razlike između pobjedničkih i poraženih muških i ženskih reprezentacija u parametrima ekipne situacione efikasnosti. Također u parametrima individualne situacione efikasnosti utvrđene su ralike između igrača pobjedničkih i poraženih reprezentacija shodno igračkoj poziciji. Dolazimo do zaključka da je mnogo faktora koji razlikuju pobjedničke i poražene reprezentacije na ovom nivou takmičenja kod muških i ženskih reprezentacija. Djelovanje u napadu je znatno olakšano kada se napad odvija na većem prostoru tj. poštujući principe nogometne igre, te se pravovremenim promjenama strana, otvaraju mogućnosti za iskorištavanje međulinijskog prostora te djelovamnje kroz protivničku odbranu dubinskim loptama. Od pretrčane distance kada je ekipa u posjedu lopte ovisi i korištenje tehničko-taktičkih varijacija za stvaranje prostora i iskorištavanje univerzalnih i specifičnih principa nogometne igre.