OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARKOG RADA – Mirha Skakić, bachelor – inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 10.01.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Mirha Skakić, bachelor – inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Kritičnost studentske populacije u odabiru vrste dodataka prehrani“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 12.01.2023. godine u 09:30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Milica Vilušić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Javno zdravstvo”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


Uvod: Prehrambenim dodacima podrazumijevaju se pojedinačni oblici ili mješavine hranjivih tvari. Kontrolisano korištenje određenih dodataka pomaže poboljšavanju ili održavanju dobrog zdravstvenog stanja pojedinaca. Sadržaj pojedinog sastojka u proizvodu, na dnevnom nivou, ne može biti viši od 3 puta od preporučene dnevne količine (Recommended Daily Allowances – RDA), osim vitamina A i D, koji se mogu koristiti samo u količinama do 1RDA. Vrlo visoke doze mogu dovesti do nuspojava, koje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.
Ciljevi rada: Ciljevi rada bili su ispitati percepcije na osnovu kojih studenti koriste dodatke prehrani, da li postoji razlika u pristupu i korištenju dodataka prehrani između studenata nižih i viših godina studija, te ispitati da li je upotreba dodataka prehrani u studentskoj populaciji trend ili potreba. U cilju prikupljanja podataka kreiran je upitnik, baziran na navikama konzumiranja dodataka prehrani kod studenata i percepciji poznavanja njihovih učinaka na zdravlje čovjeka.
Metodologija rada: Istraživanje je provedeno dobrovoljnim anketiranjem, uz pomoć upitnika. Upitnik je kreiran za ovo istraživanje i ima 20 pitanja, koja se odnose na opće podatke, navike konzumiranja dodataka prehrani i percepciju njegovih učinaka među studentskom populacijom. Anketirana su 124 ispitanika, od 18 godina i više. Dobijeni podaci su statistički obrađeni i analizirani.
Rezultati rada: Istraživanje je pokazalo da, iako većina sudenata konzumira neke od dodataka prehrani, prekomjerna upotreba nije prisutna, jer ih koriste po preporuci zdravstvenih profesionalaca. Mnogi su studenti izvijestili da je upotreba dodataka prehrani ispunila njihova očekivanja, i postigla željene rezultate. Također, većina ispitanika smatra da zdravstveni profesionalci trebaju više promovisati upotrebu dodataka prehrani, kao pomoć u postizanju bolje vitalnosti i energije, ili u prevenciji oboljenja.
Zaključci: Studenti najčešće posežu za dodacima prehrani kako bi povećali vitalnost i nivo energije u toku dana, dok se negativni učinci rjeđe uzimaju u obzir. Istraživanje je pokazalo da prekomjerna upotreba dodataka prehrani, na vlastitu odgovornost, nije toliko dominantna, kako se mislilo. Potrebno je uraditi detaljnije studije i utvrditi precizniji izbor dodataka prehrani kod studenata u odnosu na različite godine studija, kao i raspolaganje informacijama o njihovim učincima.
Ključne riječi: dodaci prehrani, studenti i korištenje dodataka prehrani, percepcija konzumiranja dodataka prehrani