OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adis Salihefendić, doktor stomatologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 12.09.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Adis Salihefendić, doktor stomatologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Nutritivne preporuke za prevenciju sarkopenije tokom starenja’’ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 01.10.2022. godine u 15:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Benjamin Muhamedbegović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Ines Banjari, vanredni profesor,
  Naučno polje: Prehrambena tehnologija, Naučna grana: Nutricionizam
  Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Osijeku,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

 

Uvod: Obzirom na produženi životni vijek, te moderan način života sa lošim prehrambenim navikama i smanjenom fizičkom aktivnošću, došlo je do povećane incidencije sarkopenije, koja je postala važan svjetski javnozdravstveni problem. Promjene u prehrambenim navikama i nutritivne intervencije mogu usporiti proces sarkopenije i prevenirati komplikacije i invaliditet.
Cilj rada: Cilj rada je definirati nutritivne preporuke za smanjenje posljedica sarkopenije tokom starenja.
Metode rada: Izvršena su antropometrijska mjerenja tri grupe po 30 ispitanika različite starosne dobi oba spola. Ispitanici su pacijenti iz ambulante porodične medicine podijeljeni u
tri grupe: prvu grupu čine ispitanici starosne dobi od 35-44 godine, drugu grupu čine ispitanici starosne dobi od 45-64 godine i treću grupu čine ispitanici starosne dobi od 65-75 godina. Za istraživanje je korištena InBody 770 medicinska vaga koja koristi dvije različite frekvencije bioelktrične impedance. Za procjenu prisustva sarkopenije korišten je osnovni parametar: indeks skeletne mišićne mase (SMI). Analizirani su i ostali parametri strukture tijela koji mogu biti u korelaciji sa staranjem i gubitkom mišićne mase.
Rezultati: Prema vrijednostima SMI sarkopenija se javlja u sve tri ispitivane starosne skupine sa 7% u prvoj, 13% u drugoj i 23 % u najstarijoj grupi. Sa porastom godina pada i ukupna skeletna mišićna masa, ukupna količina vode, minerali i proteini u tijelu. Pozitivna korelacija uočena je porastom starosne dobi te ukupne tjelesne i visceralne masnoće. Postoje značajne razlike u promjeni strukture tkiva sa godinama kod muškaraca i žena. Neočekivani rezultat je pojava sarkopenije u većem procentu kod muškaraca starije dobne skupine. Postoje značajne statističe razlike između pojave sarkopenije oba spola i starosti ispitanika (p<0,05). 
Zaključak: Registrovane promjene kod antropometrijskih parametara u strukturi tijela mogu biti veoma značajni faktori u programu kreiranja nutritivnih intervencija. Dobijeni rezultati su značajani indikatori kod preventivnih mjera za sarkopeniju. Oni ukazuju da način prehrane, fizička aktivnost i druge promjene stilova života trebaju biti prilagođeni individualno prema spolu i godinama starosti, ali i vrijednostima ostalih parametara kao što su količina visceralne masti, proteina i minerala te količina skeletne mase.

Ključne riječi: nutritivne preporuke, sarkopenija, starenje