OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admir Kasić.dipl. inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Admir Kasić.dipl. inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Rezonantni energetski pretvarači u sistemima konverzije energije vjetra“, dana 09.04. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Mirza Kušljugić, redovni profesor-predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Zenan Šehić, redovni profesor – član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr. sci. Amila Dubravić, vanredni proofesor na užoj naučnoj oblasti
Automatika i robotika na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA 

U ovom radu je dat pregled i sistematizacija najnovijih saznanja iz oblasti rezonatnih energetskih pretvarača sa naglaskom na rezonantne pretvarače koji se koriste u sistemima konverzije energije vjetra. Pored navedenog, prezentovan je razvoj vjetroelektrana kroz historiju, njihova podjela prema različitim parametrima kao i visokonaponski DC (HVDC) prijenos električne energije sa velikih priobalnih vjetroparkova. U tu svrhu razvijaju se sistemi sa rezonantnim energetskim pretvaračima i u ovom radu opisan je rad osnovnih topologija rezonantnih pretvarača sa posebnim osvrtom na DC/DC rezonantne pretvarače.
Današnje priobalne vjetroelektrane se uglavnom priključuju na kopnenu mrežu putem HVDC prijenosa električne energije sa pretvaračkim stanicama na oba kraja priključenja. Pored toga, izlazna snaga sa današnjih vjetroturbina prikuplja se na srednjem AC naponu (MVAC), što znači da svaka od njih mora imati AC-DC-AC pretvarač. Da bi se smanjio broj konverzija napona, razvila se ideja da se naprave turbine sa izlaznom snagom na srednjem DC naponu (MVDC). U tu svrhu u ovom radu je prezentovan i analiziran DC-DC rezonantni pretvarač sa srednjefrekventnim transformatorom koji služi za podizanje napona.