OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adnan Malkić, dipl.inž.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Adnan Malkić, dipl.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Konstruktivna i dinamička analiza automatskih kliznih vrata”, dana 01.10.2021. godine sa početkom u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr.sci. Salko Ćosić, vanredni profesor – predsjednik
(Uža naučna oblast „Opšte mašinstvo“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli),
2.Dr.sci. Seniha Karić, docent – mentor i član
(Uža naučna oblast „Opšte mašinstvo“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli) i
3.Dr.sci. Elvedin Trakić, vanredni profesor – član
(Uža naučna oblast „Mehatronički sistemi“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli),
Dr.sci. Almir Osmanović, vanredni profesor – zamjenski član
(Uža naučna oblast „Mehatronički inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

Rezime

Automatska klizna vrata su zastupljena na velikom broju objekata te predstavljaju veliki izazov za projektovanje i izradu jer se sastoje od mašinskih, hardverskih i softverskih komponenti. Da bi se napravila jedna automatska klizna vrata mora se voditi računa o svim mehaničkim komponentama, elektroničkim komponentama (senzorima, motorima, upravljačkoj elektronici), softverskim komponentama (način upravljanja, režimima rada) te o samom prostoru montaže vrata.
Sa ciljem djelimičnog olakšanja komplikovanog procesa projektovanja i izrade, koji zahtjeva multidisciplinarna znanja, urađena je konstruktivna i dinamička analiza automatskih kliznih vrata. Za potrebe analize utjecajnih parametara izrađen je model automatskih kliznih vrata, na kojem su mjereni kinematski parametri. Urađen je dinamički model kretanja automatskih kliznih vrata koji uključuje trenje kotrljanja između vodilice i točka krila vrata. Dinamička analiza i mjerenjem dobijeni parametri puta, brzine i ubrzanja omogućavaju i njihovo predviđanje.
Pored gore navedenog u ovom završnom radu II ciklusa studija obrađene su sve komponente automatskih kliznih vrata i objašnjen je njihov uticaj na rad vrata, načini ugradnje vrata i njihove moguće konfiguracije.
Ključne riječi: automatika, analiza, DSP , radari, elektronika, elektromotor, trenje kotrljanja, brzina , put, ubrzanje.