OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Afredita Arnautović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Afredita Arnautović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi osoba s invaliditetom o ulozi profesije socijalnog rada u poboljšanju kvaliteta života“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 09.07.2021. u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. dr. sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  3. dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Za potrebe izrade magistarskoga rada ispitani su stavovi osoba sa invaliditetom o ulozi profesije socijalnog rada i socijalnih radnika kao stručnjaka u poboljšanju kvaliteta njihovih života. Empirijski dio istraživanja realizovan je na području Tuzlanskog kantona, u gradovima Tuzli, Živinicama, Gračanici i općini Sapna, odnosno u sljedećih 8 nevladinih organizacija čiji su predmet interesovanja osobe sa invaliditetom: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Fenix“ Tuzla, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona, Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Vrati mi osmijeh“ Živinice, Udruženje slabovidnih i slijepih građana Živinice, Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna i Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Futura“ Gračanica. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 ispitanika, odnosno osoba sa invaliditetom. Kao instrument za empirijsko istraživanje koristio se upitnik sačinjen za potrebe ovog istraživanja.
Rezultati istraživanja su pokazali veliku važnost profesije socijalnog rada u životu osoba sa invaliditetom. Visok procenat ispitanika ostvaruje svoja prava kao osobe sa invaliditetom preko nadležnih Centara za socijalni rad, te ističu uloge socijalnih radnika kao savjetnika i posrednika veoma bitnim. Prepoznat je rad socijalnih radnika na prihvatanju osoba sa invaliditetom u društvo kroz primjenu osnovnih metoda u socijalnom radu i organizovanjem raznih aktivnosti, te su socijalne službe prepoznate kao ustanove u kojima osobe sa invaliditetom mogu ostvariti svoja prava. Također, istaknuta je potreba za saradnjom vladinog i nevladinog sektora u rješavanju problematike osoba sa invaliditetom. Finansijska podrška koju osobe sa invaliditetom ostvaruju preko Centara za socijalni rad, ipak prema odgovorima ispitanika nisu dovoljna za kvalitetan život.