OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ahmedina Smajlović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Ahmedina Smajlović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj pandemije Covida-19 na porodice pod rizikom scijalne isključenosti“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2021. godine godine u 11,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Erna Lučić, vanredna profesorica izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik komisije;
  2.  Dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član;
  3.  Dr.sc. Nusreta Salić, docentica izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član komisije.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Uzimajući u obzir kompleksnost uticaja Covida-19 na socijalno i ekonomsko stanje porodica kao i izazove i prijetnje pred kojima se nalaze socijalne institucije u pružanju osnovnih socijalnih usluga u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, te socijalne sigurnosti i borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti predmet istraživanja je ispitivanje uticaja pandemije Covida-19 na socijalno stanje porodica i mjere sistema socijalne zaštite u vanrednim okolnostima. Na osnovu ciljeva istraživanja ispitali smo socijalni i ekonomski uticaj pandemije Covida-19 na porodice, sa posebnim osvrtom na ranjive porodice, koje se nalaze pod rizikom socijalne isključenosti i mjera sistema socijalne sigurnosti i zaštite u preovladavanju socijalnih rizika na području Tuzlanskog kantona. U empirijskom dijelu korištene su metode terenskog prikupljanja podataka, ispitivanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 50 porodica sa područja Tuzlanskog kantona, s precizno usklađenim okvirom uzorkovanja, kako bi se osigurala ujednačenost, ruralno-urbane distribucije, kao i spolna i starosna zastupljenost. Uzorak su činili 10 zaposlenika institucija sistema socijalne zaštite i sigurnosti (centara za socijalni rad i nevladinih organizacija) s područja Tuzlanskog kantona. Kroz istraživanje pružili smo uvid u stanje porodica pod rizkom socijalne isključenosti. Rezultati istraživanja pokazali su da pandemija Covida-19 i neadekvatan odgovor sistema socijalne sigurnosti i zaštite su u znatnoj mjeri negativno uticali na socijalno stanje porodica pod rizikom i povećanja rizika socijalne isključenosti.