OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aida Bajrić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET 

 

O B A V I J E S T

 

Aida Bajrić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Framing Politics: Conceptual Metaphors in Political Speeches” (U okvirima politke: konceptualne metafore u politickim govorima)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2021. godine u 12,00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Adisa Imamović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2.  dr sc. Alma Jahić Jašić, vanredni profeor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. dr sc. Mirza Džanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Rezervni član Komisije: dr. sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanrdni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovaj magistarski rad raspravlja o uokvirivanju političkog diskursa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) korištenjem konceptualnih metafora. Analiza će ispitati teoriju da li američko društvo konceptualizira naciju kao porodicu i da li su okviri koje koriste političari u skladu s idealiziranim kognitivnim modelima Strogog oca i Njegujućeg roditelja. Za korpus studije su odabrani govori dva predsjednička kandidata u predsjedničkoj utrci 2015. godine: Hillary Clinton i Donalda Trumpa.
Razlozi zbog kojih su baš ovi predsjednički govori odabrani za korpus studije leže u tome što su se u njima pomenuti predsjednički kandidati bavili istim pitanjima koja su bila lajtmotiv američke politike prije njih: unutarnjoj politici i ekonomiji, zdravstvu, javnim službama i infrastrukturi, imigraciji, nauci i okolišu, vanjskoj politici, ISIL-u i terorizmu te pitanjima koja se odnose na porodicu. Studija pokazuje kako politički kandidati odlučuju na koji način uokviriti svoj diskurs kada govore o sličnim temama.
Ova studija ima pet dijelova. O temi, cilju i hipotezama govori se u Uvodu. Drugi, Teorijski dio, razmatra historiografsku i teorijsku podlogu dva govora, kao i konceptualne metafore i uokvirivanje, uključujući Lakoffovu teoriju o Strogom ocu i Njegujućem roditelju. O metodologiji se govori u trećem dijelu. Analiza i rasprava prikazani su u četvrtom dijelu studije. Ova studija također uključuje zaključak, kao i obvezni dio o referencama.