OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ajdina Suljević, BA inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 17.04.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Ajdina Suljević, BA inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj postupaka tretmana sirove vode na njen kvalitet za upotrebu u industriji“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 10.05.2024. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Edisa Papraćanin, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Hemijsko inženjerstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Sabina Begić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Hemijska tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Zoran Iličković, redovni profesor
  uža naučna oblast “Hemijska tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Priprema vode za industrijsku namjenu uobičajeno podrazumijeva višestepeni pristup tretmanu sirove vode, kombinujući različite postupke kako bi se postigao njen željeni kvalitet. Odabir postupaka tretmana se zasniva na različitim faktorima, koji uzimaju u obzir specifične karakteristike izvorišta sirove vode i zahtjeve datih industrijskih procesa. Pridržavanje propisa i standarda o kvaliteti vode za određenu namjenu je od ključnog značaja, jer cjelokupni proces tretmana treba zadovoljiti ili premašiti važeće regulatorne standarde.
U odabranom privrednom subjektu, koji ima vlastito postrojenje za pripremu industrijske vode, izvršeno je istraživanje uticaja pojedinačnih postupaka tretmana na kvalitet vode, kako u odnosu na parametre kvaliteta sirove podzemne vode, tako i zahtjeve kvaliteta vode za specifičnu upotrebu.
Rezultati analiza uzoraka sirove i tretirane vode su potvrdili da pravilno odabrani industrijski postupci i njihovo mjesto u cjelokupnoj liniji tretmana sirove vode mogu imati višestruke korisne efekte u ispunjavanje zahtjeva kvaliteta vode za određenu namjenu.

Ključne riječi: podzemna voda, industrijska voda, tretman vode, odabir postupaka tretmana