OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alma Alimanović

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 16.07.2021. god.

O B A V I J E S T

Alma Alimanović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Vanučionička nastava i odgojno-obrazovne vrijednosti škole u prirodi“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 25.08.2021. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discpline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Metodika nastave matematike“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Rad kandidatkinje predstavlja značajan doprinos razvoja ekološke pedagogije i metodike nastave prirode i društva.Rezultati istraživanja u okviru ovog rada potvrdili su teorijski, praktični i društveni značaj ovog istraživanja. Istraživanjem smo utvrdili da se u školama u kojima se provelo istraživanje realizira vanučionička nastava, te da su od svih oblika izvanučioničke nastave najviše zatupljeni izleti (42,6%), slijede ih ekskurzije (27,8%), zatim škole u prirodi (18%), dok su posjete najmanje zastupljene , samo 11,5%. Na osnovu ovih podataka može se usmjeriti daljnji pedagoški rad i djelovanje u ovim školama, a sve s ciljem poboljšanja vanučioničke nastave i učestalije organizacije različitih oblika vanučioničke nastave. Podatak koji je izuzetno važan za daljnje pedagoško djelovanje je podatak o učestalosti provođenja vanučiničke nastave. Iako se u većini slučajeva vanučionička nastava provodi više puta tokom školske godine, nije zanemariv broj onih koji vanučioničku nastavu provode jednom tokom školske godine. Kako sva istraživanja na ovu temu potvrđuju dobrobit vanučioničke nastave za razvoj djece kao cjelovite ličnosti, možemo slobodno zaključiti da provođenje vanučionične nastave samo jednom tokom školske godine nije dovoljno da se ispune svi odgojno-obrazovni ciljevi.
Istraživanjem je potvrđena glavna hipoteza i dokazani su ciljevi istraživanja.