OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almedina Omerović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 23.02.2023. godine


O B A V I J E S T


Almedina Omerović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razumijevanje facijalnih ekspresija i emocija u gluhe i nagluhe djece” dana 15.03.2023. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Husnija Hasanbegović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Audiologija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr. sci. Alma Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Audiologija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli–mentor, član
  3. dr. sci. Admira Beha, docent za užu naučnu oblast „Audiologija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Glavni cilj rada je ispitati razumijevanje osnovnih emocija i facijalnih ekspresija u djece oštećena sluha. Istraživanjem je obuhvaćeno 66 ispitanika od toga 33 sa urednim slušnim statusom i 33 sa oštećenjem sluha. Hronološka dob ispitanika je u rasponu od 7 do 15 godina. Prepoznavanje emocija i facijalnih ekspresija ispitano je kroz 4 seta zadataka. Za procjenu korišten je Test prepoznavanja emocija (The Emotion Recognition Test – ERT), adaptiran za potrebe ovoga rada, prilagođen za njegovu elektronsku primjenu, putem računara i interneta. Prilikom statističke obrade dobivenih podataka izračunate su: minimalna i maksimalna vrijednost, aritmetička sredina, standardna devijacija, Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann-Whitney U test, test zakrivljenosti i spljoštenosti krive distribucije, t-test.
Rezultati istraživanja su pokazali da oštećenje sluha kod djece, utiče statistički značajno na prepoznavanje i razumijevanje facijalnih ekspresija i emocija, u odnosu na čujuće vršnjake. Što je i očekivano s obzirom na stanje sluha i posljedice koje ono nosi sa sobom. Djeca oštećena sluha imaju i siromašan emocionalni vokabular koji utiče na razumijevanje emocija. Statistički značajna razlika se javlja u djece oštećena sluha i u prepoznavanju i razumijevanju facijalnih ekspresija i emocija datih u situacijskom kontekstu i izolovanih facijalnih ekspresija.

Ključne riječi: emocije, gluha djeca, razumijevanje emocija, emocije gluhih, facijalne ekspresije, oštećenje sluha.