OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj različitih medija na klijavost paradajza“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 13.05.2022. godine u 9:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Emir Imširović, docent
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Edisa Papraćanin, docent
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 


Rad je baziran na teoretskom i praktičnom dijelu o uticaju različitih medija na klijavost, vegetativni porast i prinos paradajza (Solanum lycopersicum), koji se koriste za uzgoj presadnica.
Četiri medija koja su korištena u ovom eksperimentu su : Potgrond H, vlastiti kompost, mješavina pijeska i zemlje u odnosu 1:1, te lumbri humus. Eksperiment je vršen u zatvorenom prostoru pri optimalnoj temperaturi i vlažnosti vazduha, gdje se svaki dan mjerila temperatura i vlažnost komposta unutar kontejnera, da bi se utvrdile moguće oscilacije. Na početku eksperimenta izmjeren je pH, kao i na kraju eksperimenta da bi se utvrdile eventualne promjene između početnog i završnog pH. Sjeme paradajza se zasadilo na 2 cm, te se njegov napredak pratito mjesec dana. Nakon mjesec dana se izvršila morfometrija biljaka koje su niknule, i na taj način se utvrdilo koji medij je najpogodniji za uzgoj sjemena paradajza. Na kraju eksperimenta izvagan je prinos i na osnovu prinosa utvrdilo se koji medij je dao najveće prinose.
Ključne riječi : medij, vegetativni porast, compost, morfometrija, prinos.