OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almedina Vildić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 27.03.2023.

 

O B A V I J E S T

 

Almedina Vildić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Moderatorska uloga senioriteta u odnosu stepena razvijenosti sindroma sagorijevanja i kognitivnog funkcioniranja kod software developera“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 14.04.2023 u 14.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Miroslav Gavrić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. dr. sc. Elvis Vardo, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Psihologija“, na
    Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. dr. sc. Tamara Efednić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr. sc. Melisa Husarić, vanredni profesor a za užu naučnu oblast „Psihologija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Sindrom sagorijevanja je izuzetno aktuelna tema danas u IT industriji. Vjeruje se da je sagorijevanje posljedica dužeg razdoblja stresa i nemogućnosti postizanja ličnih ciljeva. Ovo istraživanje se bavi provjerom teze o vezi nivoa razvijenosti sindroma sagorijevanja sa poteškoćama u kognitivnom funkcioniranju kod software developera. Pri tome, specifično pitanje na koje ovo istraživanje pokušava odgovoriti tiče se posredujućeg mehanizma u toj relaciji – odnosno, da li je ta veza moderirana različitim senioritetima zaposlenih software developera. Uzorak čini 113 ispitanika koji rade na poziciji software developera u istoj kompaniji, od čega je 60.2% muškog spola, te 39.8% ženskog spola. Za procjenu nivoa razvijenosti sindroma sagorijevanja korištena je Skala profesionalnog sagorijevanja MBI-HSS, dok je kognitivno funkcioniranje mjereno Upitnikom radnog pamćenja. Rezultati pokazuju statistički značajnu negativnu povezanost nivoa razvijenosti sindroma sagorijevanja sa svim dimenzijama kognitivnog funkcioniranja (pamćenje, pažnja, izvršna kontrola). Međutim, nije utvrđena statistički značajna moderatorska uloga senioriteta u odnosu nivoa razvijenosti sindroma sagorijevanja i kognitivnog funkcioniranja. Budući da su mediori podložniji sagorijevanju i poteškoćama u kognitivnom funkcioniranju, organizacije bi trebale uložiti resurse i fokusirati se posebno na tu skupinu zaposlenih kako bi se prevenirale negativne posljedice, ili pravovremeno identificirali rani simptomi poteškoća, kao i usmjeriti cijelu organizacijsku kulturu na promoviranje mentalnog zdravlja.