OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almina Bajrektarević Kehić, dipl.sanitarni ing.

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2021. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Almina Bajrektarević Kehić, dipl.sanitarni ing., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Zdravstvena ispravnost polutrajnih mesnih proizvoda“ u utorak 28.09.2021. godine u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

 1.  Dr. sc. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr. sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Meho Bašić, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast ”Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli


Zamjenski član dr.sci. Aldijana Avdić, docent za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA


Sigurnost hrane je jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distribuciji hrane. U različitim fazama u toku proizvodnje, skladištenja ili distribucije hrane može doći do kontaminacije različitim mikroorganizmima. Veoma je važna pravilna implementacija i poštivanje HACCP principa, koji imaju ključnu ulogu u preventivnim pristupima i dobijanju krajnjeg zdravstveno ispravnog proizvoda. U ovom radu ispitivali smo polutrajne mesne proizvode od svinjskog, pilećeg i junećeg mesa, analizirane u tri različita vremenska perioda završno sa analizom na dan poslije isteka roka trajanja.
Osnovni cilj istraživanja je bio utvrditi zdravstvenu ispravnost polutrajnih mesnih proizvoda na području Tuzlanskog kantona ispitivanjem sljedećih parametara: ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija, prisustvo bakterija iz roda Salmonella spp, Enterobacteriaceae, sulfit reducirajuće klostridije, koagulaza pozitivni stafilokoki/ Staphylococcus aureus i Listeria monocytogenes u polutrajnim mesnim proizvodima (barene kobasice) nulti dan, središnji dan (dan između nulte analize i posljednje analize) i dan poslije isteka roka trajanja.
Izolacija i identifikacija mikroorganizama izvršena je primjenom standardnih mikrobioloških metoda.
Od ukupno 120 analiziranih uzoraka niti u jednom uzorku nisu izolovane Listeria monocytogenes, Salmonella spp, sulfit reducirajuće klostridije i koagulaza pozitivne stafilokoke/ Staphylococcus aureus. Zabilježen je porast broja aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija ali taj broj nije prelazio gornju graničnu vrijednost “M”, što znači da niti jedan uzorak nije nezadovoljavajući i zdravstveno neispravan, odnosno svi su zdravstveno ispravni i sigurni za konzumaciju.