OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Sarajlić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 12.06.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Almir Sarajlić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:

“Primjena mikoriznih gljiva u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru“

na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 21.06.2024. godine u 9:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Emir Imširović, docent, uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
  2. dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo “, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
  3. dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor, uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sažetak

Paradajz je jednogodišnja kultura koja, ovisno o tipu, naraste u prosjeku od 0,5 do 2,5 m. Korijenov sistem je dobro razvijen i duboko prodire u tlo.

Pod ekološkom poljoprivredom smatra se proizvodnja “zdrave hrane” bez upotrebe agrohemikalija, sintetičkog tipa. Ova poljoprivreda obuhvata širi i složeniji koncept upravljanja, čiji cilj nije samo izostavljanje agrohemikalija, već i poboljšati opšte stanje okoliša.

Ispitivanje je provođeno u plasteniku od 300 m2  ispitivanog područja na poljoprivrednom dobru u Ustikolini, gdje preovladava aluvijalno tlo kao posljedica blizine rijeke Drine. Takvo tlo je siromašno organskom materijom i podložno je ispiranju hraniva.

Primjenom mikorize pokušano je ublažiti negativni efekat takve vrste zemljišta i ispitati uticaj simbioze mikorize i biljaka paradajza na postizanje boljih prinosa, otpornosti na bolesti i stresne faktore kao i na sam rast biljke. Postignuti rezultati dali su jasniju sliku o važnosti mutualističkog djelovanja mikoriznih gljiva i paradajza. Pored poboljšanog rasta i plodonošenja, potvrđeno je da su biljke postigle bolju otpornost na patogene i stresore.