OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amar Hasić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Amar Hasić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima nogometaša u odnosu na pozicije igrača”, dana 23.09.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Alen Kapidžić, redovni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Osman Lačić, redovni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Jasmin Bilalić, docent, član
    Uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Dževad Džibrić, redovni profesor za užu naučnu oblast „ Teoreskko-metodičke osnove sporta “ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

U ovom istraživanju obuhvaćen je uzorak od 62 entiteta muškog spola, seniorske kategorije nogometaša koji se takmiče u rangu Prve lige Federacije BiH iz klubova FK „Budućnost“ iz Banovića, NK Bratstvo“ iz Gračanice i OFK „Gradina“ iz Srebrenika. Istraživani su prostori koji se smatraju fundamentalnim i bitnim za realizaciju složenih zahtjeva, a izbor varijabli izvršen je na osnovu dosadašnjih iskustava i istraživanja sličnih problematika.
Prostor bazično – motoričkih sposobnosti predstavljen je sa 14 varijabli koje oslikavaju latentne dimenzije mehanizama za strukturiranje kretanja, mehanizama sinergijskog automatizma i regulacije tonusa, kao i mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije.
Kod većine primijenjenih manifestnih varijabli dokazana je statistički značajna razlika između analiziranih grupa, te sa sigurnošću većom od 99% možemo tvrditi da u određenim subprostorima analiziranih bazično – motoričkih sposobnosti postoji statistički značajna razlika između grupa, odnosno da se grupe ponašaju kao da ne pripadaju istom osnovnom skupu.
Na osnovu međugrupnih komparacija aritmetičkih sredina kod testova za procjenu fleksibilnosti, ravnoteže, segmentarne brzine, eksplozivne snage i koordinacije došlo se do informacija da globalna razlika između svih grupa ide na račun prve kategorije (pozicija golman) u odnosu na ostale igračke pozicije.