OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Avdibašić, profesor biologije i hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 05.05.2023. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Amela Avdibašić, profesor biologije i hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Uticaj dodataka đumbira, češnjaka i slatkog pelina na antioksidacijsku aktivnost meda sa područja Bosne i Hercegovine“, u ponedjeljak 15.05.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Almir Šestan, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast Opšta i neorganska hemija“,
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Aldina Kesić, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorganska hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Opšta i neorgsnaka hemija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


REZIME RADA


Istraživanja koja su provedena u ovom radu su izvršena sa uzorcima meda sa područja Bosne i Hercegovine. Obuhvataju sjevero-istočni dio Bosne i Hercegovine, odnosno područje Tuzlanskog Kantona, tačnije područje planine Majevice. Med je prepoznatljiv po mnogim ljekovitim komponentama koje su važne za normalan rast i razvoj organizma. Prepoznatljiv je i po visokom sadržaju polifenolnih jedinjenja koja posjeduju jednu od najvećih in vitro antioksidativnih aktivnosti među prirodnim proizvodima. Važno je istaći da koncentracija polifenolnih jedinjenja i antioksidanasa u medu zavisi od više parametara. Posebno važni pokazatelji su vrsta meda i lokalitet na kojem je med nastao, odnosno sastav flore koja je doprinijela nastanku određene vrste meda kao i vrijeme sazrijevanja meda. Tema ovog rada se upravo odnosi na proučavanje antioksidacijskog potencijala meda. U istraživanju je korišten livadski med prikupljen sa 5 različitih lokaliteta Tuzlanskog Kantona.
Sa ciljem ispitivanja antioksidacijskog potencijala meda određen je sadržaj polifenola i antioksidacijski kapacitet. Ukupan antioksidacijski kapacitet meda određen je indirektnom FRAP (engl. Ferric Reducing Antioxidant Power) metodom. U ovom istraživanju određen je i sadržaj polifenola Folin-Ciocalteu metodom. Uzorak koji pokazuje najveći antioksidacijski kapacitet dokazano je da pokazuje i najveći sadržaj polifenola. Istraživanje pruža relevantne dokaze o visokoj korelaciji antioksidacijske aktivnosti meda i sadržaja polifenola. U cilju upoređivanja antioksidacijske aktivnosti i sadržaja polifenola čistih uzoraka meda (bez dodataka) sa smjesama meda (dodaci: đumbir, češnjak, slatki pelin) pripremljene su sljedeće smjese za sve uzorke: 5 smjesa med i đumbir; 5 smjesa med i češnjak i 5 smjesa med i slatki pelin. Analizom je utvrđeno da najvise antioksidanasa u smjesi sa slatkim pelinom ima uzorak iz komercijalne upotrebe, a najvise polifenola uzorak iz Kalesije.Najvise antioksidanasa u smjesi sa đumbirom ima uzorak iz Kalesije, takođerje i najviše polifenola u tom uzorku. Najviše antioksidanasa u smjesi sa češnjakomima uzorak iz komercijalne upotrebe, dok je i najvisepolifenola u tom uzorku. Uzorci iz Kalesije i Majevice ne pokazuju prisustvo polifenola u ovoj i u kombinaciju sa đumbirom nakon 30 dana.Najviše antioksidanasa u smjesi sa artemisinom nakon 30 dana mirovanja smjese ima uzorak iz komercijalne upotrebe, a najvise polifenola uzorak iz Kalesije.Najviše antioksidanasa u smjesi sa đumbirom nakon 30 dana mirovanja smjese ima uzorak iz komercijalne upotrebe, a najviše polifenola uzorak iz Kalesije, kao što je slučaj i u smjesi sa đumbirom.Najviše antioksidanasa u smjesi sa češnjakomom nakon 30 dana mirovanja smjese ima uzorak iz komercijalne upotrebe, a najviše polifenola ima uzorak iz Kalesije, kao što je slučaj i u smjesi sa đumbirom i sa artemisinom. Ispitivanje prisustva kao i određivanje tačne koncentracije antioksidanasa u medu, kao i smjesama uzoraka meda sa dodacima (đumbir, slatki pelin, češnjak) je od velikog značaja, uzimajući u obzir sve pozitivne učinke koje posjeduju antioksidansi.

Ključne riječi: med, đumbir, češnjak, slatki pelin, artemisin, antioksidacijska aktivnost, polifenoli.