OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 05.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Amela Kusur, bachelor-inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Primjena tropa aronije u proizvodnji bezglutenskih proizvoda“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.06.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Dijana Miličević, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Trop aronije, nusproizvod koji nastaje u velikoj količini pri proizvodnji soka, je osušen i samljeven, te na taj način preveden u oblik pogodan za dodatak prehrambenim proizvodima. U ovom radu ispitana je mogućnost upotrebe tropa u proizvodnji bezglutenskih keksa dodatkom 1, 2 i 3% tropa. Prije upotrebe u formulaciji bezglutenskih keksa urađena je karakterizacija tropa određivanjem fizikalnih, hemijskih, te antioksidativnih svojstava. Najveća vrijednost tropa se ogleda u sadržaju bioaktivnih komponenata. Rezultati su pokazali da trop sadrži veliku količinu polifenola (5923.37 ± 249.31 mg GAE/100 gsuhe tvari), odnosno izrazito visok antioksidativni kapacitet određen FRAP testom 88507.19 ± 4404.76 µmol Fe2+/100 gsuhe tvari, te DPPH testom 31.93 ± 0.09 mmol TE/100 gsuhe tvari, odnosno IC50 vrijednost je 10.66 ± 3.30 µg/mL. S obzirom na tako dobijene rezultate, trop može predstavljati dobar dodatak za obogaćivanje bezglutenskih keksa, uzimajući u obzir da su bezglutenski proizvodi nutritivno dosta siromašni. Proizvedeni su bezglutenski keksi sa dodatkom tropa, te su određena hemijska, fizikalna, antioksidativna svojstva, energetska vrijednost, te provedena senzorska analiza. Povećanjem sadržaja tropa aronije u bezglutenskim keksima rastao je sadržaj polifenola, flavonoida, te se poboljšao njihov antioksidativni kapacitet, kao i senzorska prihvatljivost. Dobijeni rezultati pokazuju da se trop aronije, nusproizvod industrije prerade voća, može uspješno koristiti u proizvodnji bezglutenskih keksa, sa znatno poboljšanim nutritivnim, antioksidativnim i senzorskim svojstvima.