OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Tupajić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 27.03.2023. god.

 

O B A V I J E S T

 

Amela Tupajić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stanje socijalne zašitite nezaposlenih lica u vrijeme pandemije corona virusa“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 13.04.2023. u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sc. Nusreta Salić, docent izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.
    Rezervni član Komisije: dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Suočavanje s pandemijom korona virusa je bio veliki izazov za zdravstveni i socijalni sistem. U periodu trajanja pandemije je povećan broj lica koja su ostala bez posla. Socijalna isključenost nezaposlenih lica je naročito došla do izražaja u periodu izolacije stanovništva zbog proglašenja pandemije korona virusa. Istraživanje na temu „Stanje socijalne zaštite nezaposlenih lica u vrijeme pandemije korona virusa na području Tuzlanskog kantona“ je imalo za cilj utvrditi stanje u sistemu socijalne zaštite pogođene pandemijom uzrokovanom korona virusom. Uzorak ispitanika činili su nezaposlena lica sa evidencija Općinskih zavoda za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu. Pandemija korona virusa je ostavila značajne posljedice na socijalni položaj građana tuzlanskog kantona. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu za adekvatnijim pristupom planiranja socijalne zaštite u vanrednim okolnostima. Pretpostavka za izradu adekvatnih socijalnih programa za krizne situacije je, prije svega, kadrovsko i materijalno jačanje sistema socijalne zaštite.