OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amela Zahirović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Amela Zahirović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska perspektiva ličnog brendiranja kao faktor pozicioniranja na tržištu rada”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 21.06.2023. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Amela Delić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sc. Zarfa Hrnjić Kuduzović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. Dr. sc.Gabriel Pinkas, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Midhat Čaušević, docent izabran na užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA 


Središnja tema rada je komunikacijska perspektiva ličnog brendiranja kao faktora pozicioniranja na tržištu rada. Vodeći se pretpostavkom da lični brend može potaknuti zapošljavanje i napredovanje u karijeri u ovom radu istraživana je pojava ličnog brendiranja, njegova važnost i šta su „dobro (u)radile“ brend osobe kako bi postale brend. Lični brend je najbolja verzija slike o sebi koju pojedinac predstavlja javnosti. To je način na koji nas drugi doživljavaju, „ono nešto“ što teško možemo riječima opisati, a što može izazvati emocionalnu reakciju kod drugih. Pojava je relativno nova u akademskim i naučnim krugovima i, kako pišu Scheidt i sur. (2020), još uvijek je u povojima. Univerzalni okvir ili teorija još nisu identifikovani, ali i pored toga, „lični brend se pojavljuje kao izvor novih akademskih impulsa, jer može senzibilizirati naučnike za mogućnosti intenziviranja saradnje sa praktičarima i s drugim akademskim domenima kako bi obogatili i širili znanje u svojim oblastima“ (2020:1). U radu su, za objašnjenje pojave, korištene dvije sociološke teorije: Bourdieova teorija društvenog i kulturnog kapitala i Goffmanova dramaturška perspektiva. Goffmanova teorija, osim objašnjenja pojave, objašnjava i važnost uloge društvenih medija u izgradnji ličnog brenda, jer u današnjem tehnološki razvijenom svijetu samo smo klik udaljeni od pozornice, odnosno ciljne publike (Gorbatov i sur., 2018; Picone, 2015; Perkov i Šarić, 2020). Vodeći se ovim, može se reći da su društveni mediji jedan od važnih alata u procesu ličnog brendiranja, zbog čega je u radu dijelom stavljen fokus i na lično brendiranje putem društvenih medija. Prema Shyle-i, društveni mediji su nezaobilazni u procesu samobrendiranja, jer „proces ličnog brendiranja uključuje predstavljanje osobnosti kroz različite medije“ (2015:64). U radu je predstavljena slika uspješnih osoba iz Bosne i Hercegovine koje se ističu u oblastima kojima se profesionalno bave, a koje takođe koriste i društvene mreže za samoprezentaciju i posao. Glavni istraživački metod je dubinski intervju, koji je proveden s 11 osoba. Rezultati pokazuju da su svi ispitanici visokoobrazovani, da ih većina ima duge karijere, te da su aktivni na društvenim mrežama, na kojima ih prati veliki broj mrežnih korisnika. Takođe, intervjui ukazuju na to da većina intervjuisanih nije razvila strategiju brendiranja, ali su se ipak uspjeli nametnuti kao brend.