OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amera Sinanović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

 

Amera Sinanović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: ”IKT platforma za pametne gradove bazirana na FIWARE tehnologiji”, dana 28.12.2023. godine sa početkom u 12,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Aljo Mujčić, redovni profesor.– predsjednik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Nermin Suljanović, redovni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Emir Mešković, vanredni profesor.-član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr.sci. Alma Šećerbegović, docent, uža naučna oblast Telekomunikacije Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Koncept pametnih gradova doživio je značajan rast posljednjih godina i očekuje se da će nastaviti svoju uzlaznu putanju. Kako sve veći broj tehnologija pametnih gradova postaje dostupan na potrošačkom tržištu, javlja se paralelni porast sistema i platformi dizajniranih da podrže i koriste ove tehnologije. Ovi sistemi korisnicima nude mogućnost pristupa informacijama koje prikupljaju uređaji pametnog grada i upravljanje njima putem intuitivnih grafičkih iterfejsa, bilo na web stranici ili putem namjenskih aplikacija.
Ipak, razvoj tržišta pametnih gradova predstavlja izazov jer se javlja nedostatak interoperabilnosti među uređajima i sistemima različitih proizvođača. Mnoge od ovih tehnologija koriste vlasničke komunikacijske protokole, što otežava pronalaženje sistema koji se neprimjetno integriraju s uređajima različitih proizvođača. Prepoznajući ovaj izazov, ovaj rad ima za cilj da razvije platformu pametnog grada baziranu na FIWARE tehnologiji, koju je odobrila Evropska komisija. Implementirana platforma treba da omogući korištenje većpostojećih IoT sistema, dodavanje novih komponenta u sistem, te pristup javno dostupnim izvorima podataka korištenjem odgovarajućih API-ja. FIWARE platforma pruža modularne komponente koje se mogu iskoristiti za dizajniranje zamišljenog univerzalnog sistema.
Kao rezultat rada dizajniran je prototip platforme za pametne gradove, pomoću kojega su demonstrirani svi potencijali platforme pametnog grada bazirane na FIWARE platformi za rješavanje izazova interoperabilnosti.

Ključne riječi:Smart City, FIWARE, interoperabilnost