OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Dubravac, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Amila Dubravac, bachelor inženjer Hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj primjene komercijalnog aditiva na minerološki sastav Portland kompozitnog cementa i fizičko-hemijska svojstva cementne paste“ na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 12.05.2023. godine u 10:30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Mirsad Salkić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Analitička hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amra Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Analitička hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Sabina Begić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Hemijska tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

U okviru procesa proizvodnje cementa, postupak mljevenja klinkera, gipsa i sekundarnih mineralnih dodataka se obično izvodi u kugličnim ili vertikalnim cilindričnim mlinovima. Efikasnost mljevenja, u smislu stvarno utrošene energije za povećanje finoće cementa u odnosu na ukupnu energiju, obično je vrlo niska i kreće se u rasponu od 10-30%. Međutim, u smjesu klinkera i gipsa se tokom mljevenja mogu dodati razni aditivi, čija je uloga da poboljšaju određena svojstva cementa, poput čvrstoće, hemijske rezistentnosti i slično a koji ujedno omogućavaju povećanje efikasnosti mljevenja. Najčešće su to organska pomoćna sredstva za mljevenje, kao što su alkanolamini, glikoli ili fenolni spojevi.

U ovom radu su ispitani efekti upotrebe komercijalnog aditiva za mljevenja klinkera u proizvodnji cementa tipa CEM II.  Rezultati su razmatrani s obzirom na ocjenu efikasnosti, odnosno kapaciteta mlina, kao i fizičko-hemijskih svojstava cementa. Metodama rendgenske analize (XRF i XRD) određeni su hemijski i minerološki sastav cementa, te su provedene analize hemijskog i minerološkog sastava cementnog klinkera,  krečnjaka i gipsa. Ispitani su efekti različitih količina aditiva u cementu (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 i 0.5 l/t) na hemijski i minerološki sastav cementa i fizičko hemijska svojstva cementnih pasti.

Dobijeni rezultati ispitivanja ukazuju da upotreba aditiva za mljevenje utiče na poboljšanje kvaliteta cementa, pri čemu je uočen jak uticaj doze aditiva od svega  0.3 i 0.4 l/t na svojstva cementa.