OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Muminović, dipl. sanitarni inžinjer

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Amila Muminović, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Nova hrana i neofobijs“ dana 03.06.2024. godine sa početkom u 15,30 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Maida Mulić, vanredni profesor za nastavni predmet „Socijalna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Nihada Begtašević, redovni profesor za nastavni predmet „Higijena i zdravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Olivera Batić-Mujanović, redovni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Merima Gegić, docent za nastavni predmet „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Nova hrana, koja obuhvata inovativne proizvode i tehnologije u prehrambenoj industriji, često nailazi na otpor kod potrošača zbog fenomena poznatog kao neofobija hrane. Neofobija predstavlja psihološku pojavu u kojoj ljudi iskazuju otpor prema novim ili nepoznatim namirnicama. Ovaj fenomen može značajno uticati na prihvatanje i usvajanje novih prehrambenih proizvoda, čime se ograničavaju inovacije u prehrambenoj industriji. Ovaj rad proučava povezanost između nove hrane i neofobije, ističući važnost razumijevanja ovog fenomena za daljnji razvoj prehrambene industrije. Kroz pregled relevantne literature, istražuju se faktori koji utiču na razvoj neofobije kod potrošača, uključujući sociodemografske karakteristike, kulturne faktore, prethodna iskustva s hranom i medijske uticaje. Važnost saradnje između prehrambene industrije, akademske zajednice i potrošača naglašena je kao ključni element u promicanju zdravih prehrambenih navika i poticanju inovacija u prehrambenom sektoru. Kroz interdisciplinarni pristup, ovaj rad pruža uvid u kompleksnost odnosa između nove hrane i neofobije te ističe važnost razvoja efikasnih strategija za prevladavanje ovog fenomena.