OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amir Kapić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Amir Krpić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Reforme u Zvorničkom sandžaku šezdesetih godina 19. stoljeća“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 13.04.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Senaid Hadžić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. dr. sc. Izet Šabotić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Novi vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  3. dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr sc. Adnan Jahić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

U radu su predstavljene reformske mjere osmanskih centralnih i provincijskih vlasti koje su 1860-ih godina provođene u Zvorničkom sandžaku kao dijelu Bosanskog ejaleta/vilajeta. Vremenski okvir koji pokriva ovaj rad je vrijeme uprave Šerif Osman-paše u Bosanskom ejaletu/vilajetu. Rad donosi pregled reformskih mjera na nivou Carstva od početka 19. stoljeća i njihov odraz na provincije, odnosno na Bosanski ejalet/vilajet. Ukratko su predstavljeni uzroci tih reformskih mjera, kao i pokušaji njihovog provođenja u Bosanskom ejaletu u prvoj polovini 19. stoljeća, te otpor domaće zemljoposjedničke elite provođenju istih. U radu je također dat kratak osvrt i na opšte prilike u i oko Zvorničkog sandžaka u vremenu provođenja reformi, tačnije nacionalno-političko djelovanje iz susjedstva, te migracije i demografske prilike. Reformske mjere koje su 1860-ih godina provođene u Zvorničkom sandžaku obuhvatale su reforme uprave na svim provincijskim nivoima, zatim reforme na vojnom planu, odnosno uvođenje nizamske vojske, potom reforme u oblasti socijalnih odnosa i poreznog sistema, reforme na polju obrazovanja, kao i naznake ekonomskih reformi u vidu novih načina poslovanja i privređivanja. Poduhvati osmanskih vlasti na planu izgradnje komunikacijske infrastrukture u Zvorničkom sandžaku također su obuhvaćeni ovim radom.