OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Bašić, bachelor primijenjene hemije

 

Amra Bašić, bachelor primijenjene hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Proizvodnja i primjena herbicida kao okolinska prijetnja“na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 11.02.2021. godine u 11:00 sati,

pred Komisijom u sastavu:

 1.  dr.sci. Abdel Đozić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2.  dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Sabina Begić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sci. Vedran Stuhli, docent za užu naučnu oblast “Inženjerstvo zaštite okoline” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj rad analizira sistem proizvodnje i primjene herbicida koji kroz svoj ukupni životni ciklus predstavljaju ozbiljnu okolinsku prijetnju, te sistematizira nove herbicidne formulacije čijom je upotrebom moguće umanjiti potencijal okolinske prijetnje povezane sa životnim ciklusom herbicida, a bez negativnog uticaja na ekonomsku efikasnost proizvodnog lanca u kojem oni imaju bitnu ulogu.

 

Ključne riječi: herbicidi, okolinska prijetnja, glifosat, alelopatija