OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Čandić, diplomirani fizioterapeut

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Amra Čandić, diplomirani fizioterapeut braniti završni magistarski rad pod nazivom:
„Učinak rehabilitacionog tretmana na funkciju i kvalitet života bolesnika nakon ugradnje endoproteze kuka“ pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Maida Zonić-Imamović, docent za nastavni predmet “Fizijatrija i rehabilitacija”– predsjednik
  2. Dr. sci. Šahza Kikanović, docent za nastavni predmet “Fizijatrija i rehabilitacija” – mentor i član
  3. Dr. sci. Amela Čičkušić, docent za nastavni predmet “Fizijatrija i rehabilitacija” – član


Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Dževad Džananović, docent za nastavni predmet “ Fizijatrija i rehabilitacija”.


Termin javne odbrane završnog magistarskog rada zakazuje se 07.06.2023. godine u 12,30 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za farmakologiju.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08-16 sati.

 

REZIME RADA


Uvod: Ugradnja endoproteze kuka je zlatni standard lijecenja osteoartritisa u zavrinoj fazi bolesti i smatra se dostignucem u historiji ortopedije. Operativni zahvat endoproteze kuka nije zavrina faza bolesnika, vec nakon toga slijedi kojoj je cilj osposobiti osobu na razinu prije oboljenja.
Ciljevi rada su: utvrditi jacinu boli u kuku kod bolesnika sa ugrađenom endoprotezom kuka prije i poslije rehabilitacionog tretmana, odrediti snagu kvadricepsa i flcksora natkoljenice kod bolesnika sa ugrađenom endoprotezom kuka prije i poslije rehabilitacionog tretmana, funkcionalnu sposobnost bolesnika sa ugrađenom endoprotezom kuka prije i poslije rehabilitacionog tretmana te odrediti kvalitet Zivota kod bolesnika sa ugrađenom endoprotezom kuka prije i poslije rehabilitacionog tretmana.

Rezime rada u cijelosti možete pogledati ovdje.