OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Đapo

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Amra Đapo, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „The Influence of Negative Transfer on the Use of Collocations in High School Students’ Writing“ (Utjecaj negativnog transfera na korištenje kolokacija u pismenim zadaćama učenika srednjih škola)” . Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 08.12.2021. godine u 10:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr sc. Adisa Imamović, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr sc. Alma Jahić Jašić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc.Tanja Pavlović, vanredni profesor profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Greške u kolokacijama u prošlosti nisu detaljno proučavane, posebno greške koje su rezultat negativnog transfera. Ovo istraživanje se fokusira na vrste grešaka u kolokacijama koje su prouzročene utjecajem maternjeg jezika i negativnog transfera. Jezički korpus koji je korišten u ovom istraživanju sastoji se po pismenih radova učenika koje su pisalo kao dio redovne provjere; 209 pismenih radova koje su na različite teme pisali učenici Gimnazije “Ismet Mujezinović. Učenici su bili na četiri različita nivoa. Učenici su u radovima koristili 974 kolokacije i napravili su 157 grešaka u tim kolokacijama. Od toga je bilo 110 grešaka (70%) koje su rezultat negativnog transfera. Najveći broj grešaka koje je uzrokovao transfer su napravili učenici prvog razreda, 91,10% a najmanji broje su napravili učenici četvrtih razreda, 47,06%. Ovaj rad sadrži kvantitativnu i kvalitativnu analizu tih grešaka, uspoređujući broj grešaka na svakom nivou i sadrži kvalitativnu analizu tih grešaka prouzrokovanih negativnim transferom.