OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Karahasanović, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Amra Karahasanović, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Ljekovito bilje na području Rajske“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 12.05.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, ribarstvo i šumarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, ribarstvo i šumarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Inženjerstvo zaštite okoline”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA


U ljekovito bilje ubrajamo one biljne vrste čiji jedan dio ili više dijelova sadrže biološki aktivnu tvar koja se može iskoristiti u terapijske svrhe. Biljne droge, u užem smislu, predstavljaju ljekovitu biljnu sirovinu porijeklom iz prirode, ili iz gajenja. To su uglavnom osušeni biljni organi. Dijelovi biljke koji se mogu koristiti kao lijek su: korijen (radix), rizom – podzemno stablo (rhizoma), krtola (tuber), lukovica (bulbus), list (folium), cvijet (flos), plod (fructus), sjeme (semen), kora (cortex), gornji, vršni nadzemni dio biljke, obično u cvijetu, sa stabljikom i listovima (herba), pupoljak (gemma) i šišarka (strobulus). Bilje može biti samoniklo i gajeno. Prilikom sakupljanja bilja veoma je bitno imati osnovno botaničko znanje kao i dobro poznavanje terena. Zahvaljujući svom geografskom položaju, odnosno klimi i zemljištu, područje Bosne i Hercegovine je pogodno za proizvodnju velikog broja ljekovitog bilja. Na području Gradačca, pa tako i same Rajske, veliki je broj samoniklog ljekovitog bilja, najčešće su to: kamilica, kopriva, jaglac, kantarion, kunica, kupina, lipa, maslačak, zova, kao i mnoge druge.

Ključne riječi: ljekovite bilje, biljne droge, samoniklo bilje, korijen, list, cvijet, plod.