OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Ponjavić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET


Amra Ponjavić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Humor Analysis in TV Sitcom “Friends” Based on Character Humor Strategies (Analiza humora u tv seriji “Prijatelji” zasnovana na strategiji humora likova)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 08.11.2021. godine u 10:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr sc. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA


Cilj ovog rada jeste pronaći izvore dvosmislenosti humora a koji se uklapaju u kulturne modele bh. društva i mentaliteta, jer je upravo taj socio-kulturni kontekst nekada neizostavan element u prevođenju određenih šala. Bosanski / hrvatski / srpski jezik obiluje leksičkim posuđivanjem iz engleskog jezika, zvanim anglizmi. Svrha ovograda jeste analizirati strategije humora koje koriste likovi Joeyja i Chandlera u TV Seriji“Prijatelji”.
Naše polazne hipoteze su:
1.Anglizmi su znatno prisutni u humorističnom leksikonu bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, ali zabrinjavajuće je to što ih ima i u slučajevima gdje bi riječ na bosanskom, hrvatskom, sprskom jeziku proizvela mnogo veći komični efekat. 
2.Anglizmi su preuzeti uz malo ili nimalo promjene u toku prevođenja što ne dovodi do željenog komičnog efekta u prijevodu jer kulturološke reference nisu pravilno adaptirane za pravilno razumijevanje u domaćem kontekstu. 
Istraživanje u okviru ovog magistarskog rada se fokusira na prevod humorističnih elemenata serije “Prijatelji” sa engleskog na bosanski, hrvatski, srpski jezik: da li se prevoditelj slijepo drži procesa “riječ-za-riječ” ili ipak nastoji približiti humoristične elemente humoru tipičnom za bhs govorno područje.
Analiza se temelji na korpusu. Ispitali smo sve moguće promjene koje su se mogle dogoditi tijekom postupka prevođenja i pogledali semantički aspekt posuđenica u pokušaju da identificiramo bilo kakve promjene u njihovom značenju. Analizirani podaci su preuzeti iz scenarija jedne epizode u 3. sezoni u kojoj su izjave koje su izazivale smijeh publike temeljito analizirane s gledišta Griceovog kooperativnog principa: razmatrane su samo one izjave u kojima su likovi prekršili jednu ili više konverzacijskih maksima (kvaliteta, količina, relevantnost i način) i druge humoristične strategije. Analiza će potvrditi da je jezik živa materija i da se uvijek razvija u korist svojih govornika. Analiza je podijeljena u dva dijela:
1. Narušavanje i kršenje Griceovih maksima
2. Ostale strategije (govor tijela, ironija, pretjerivanje itd.)

Prevođenje audiovizualnog humora može biti problematično zbog same činjenice da može biti vizualno pamtljivo i sadržavati dvije istovremeno postojeće strukture – vizualni i slušni kanal, od kojih svaki sadrži nizove i verbalnih i neverbalnih elemenata koji su međusobno isključivi.
Podaci su prikupljeni iz američke humoristične serije“Prijatelji”–Sezona 3, Ep.2, koja opisuje svakodnevne događaje u životima šest bliskih prijatelja. S obzirom na to da svaka vrsta humorističnih strategija ima svoju određenu funkciju, rezultati i zapažanja pokazuju da govornici koriste različite humoristične strategije kako bi postigli željeni humoristični efekt. Zapažene strategije su potom uspoređene s ličnostima dvaju likova.
Ovaj rad zaključuje da humor može biti i smiješan i okrutan, pa jevrlo važno da prevoditelji odaberu odgovarajuće strategije humora kako bi postigli svoje ciljeve u procesu prevođenja.