OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Anela Šabanović, magistra farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Anela Šabanović, magistra farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Potrošnja energetskih napitaka među mladima i razlozi konzumiranja“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.05.2023. godine u 16:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor
  za nastavni predmet “Higijena i zdravstvena ekologija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Energetski napici se reklamiraju kao napici koja poboljšavaju energiju, budnost, koncentraciju i atletske performanse. Taj efekat ostvaruju zahvaljujući prisustvu visokih doza stimulansa, uglavnom kofeina, taurina, glukuronolaktona, karnitina i kombinacije drugih sastojaka (npr. guarane, ginseng i vitamine između ostalog) . Većina energetskih napitaka sadrži ogromne količine šećera. Verzija bez šećera sadrži aspartam i acesulfam K umjesto šećera. Sve je veći trend konzumacije energetskih napitaka u svijetu, ali i kod nas. Međutim, ovi napici izazivaju i niz neželjenih efekata kao što su poremećaji kardiovaskularnog, respiratornog, centralnog nervnog sistema i gastrointestinalnog trakta. Cilj rada je da se dobije uvid u učestalost konzumacije energetskih napitaka među mladima (18god. – 45god.) Također da se utvrdi informisanost o hemijskom sastavu i štetnim efektima koje može izazvati konzumacija energetskih napitaka.