OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Anela Šiljević

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Anela Šiljević, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Klasični i savremeni pristupi u metodici nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti od prvog do petog razreda osnovne škole na primjeru proze Ahmeta Hromadžića” . Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 11.6.2024. godine u 11 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1.  dr. sc. Amira Turbić Hadžagić, redovni profesor izabrana na užu naučnu oblast “Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2.  dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast “Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
  3.  dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran na užu naučnu oblast “Književnost” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast “Lingvistika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


U radu Klasični i savremeni pristupi u metodici nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti od prvog do petog razreda osnovne škole na primjeru proze Ahmeta Hromadžića predstavljeni su teorijski model i praktična primjena savremenih metodičkih pristupa nastavi književnosti u osnovnoj školi. U teorijskom dijelu rada objašnjene su metode i tehnike za razvijanje i poticanje kreativnosti u nastavi predmeta Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost u osnovnoj školi, kako tradicionalni metodički pristup tako i savremeni, uz pripadajuće karakteristike nastavnih sadržaja književnosti za uzrast od prvog do petog razreda. U toj ravni predstavljen je rad s učenicima na djelima Ahmeta Hromadžića, sve u cilju da u nastavnom radu učenike podstičemo na aktivno uključivanje u interpretaciju književnih tekstova te da procijenimo učeničke sposobnosti u skladu s promjenama nastavnih i metodičkih modela. U svojoj osnovi, riječ o je usporedbi između tzv. klasičnog modela (reproduktivno-eksplikativnog) naspram savremenom (analitičko- -interpretacijskom) – pri čemu je ovaj drugi primarno obilježen intenzivnijim, dinamičnijim i konkretnijim radom na višim nivoima razumijevanja književnoga djela.