OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Anida Zukić, BA


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Anida Zukić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe na kvalitet poreznog računovodstva“, dana 18.07.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Sado Puškarević, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Senada Kurtanović, redovni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast „Računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću – ekv.uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i
 3. Dr. sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Prijevod Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u ažuriranom izdanju je objavljen 2022. godine na stranici Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine. Njegova primjena je izuzetno relevantna, posebno u oblasti poreznog računovodstva koje se odnosi na porez na dobitak, porez na dohodak i porez na dodatu vrijednost. Predmet istraživanja u radu je odnos nivoa primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe i kvalitete poreznog računovodstva. Osnovni cilj ovog istraživanja je objasniti uticaj nivoa primjene Kodeksa na kvalitet poreznog računovodstva srednjih preduzeća u FBiH. Pored osnovnog, pomoćni cilj je i identificirati eventualne prepreke s kojima se računovođe i organizacije mogu suočavati u primjeni Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u kontekstu poreznog računovodstva. Istraživan je potencijalni učinak češćih revizija rješenja dostavljenih od strane institucija nadležnih za nadzor nad kršenjem poreznih propisa u smislu smanjenja pritiska na računovođe za kršenje etike u poreznom računovodstvu. Na kraju, date su konkretne preporuke i smjernice koje mogu pomoći organizacijama, računovođama i regulatornim tijelima u poboljšanju kvalitete poreznog računovodstva i u poštivanju Kodeksa.
Empirijskim istraživanjem potvrđeno je da postoji velika pozitivna veza između nivoa primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe i kvaliteta poreznog računovodstva. Utvrđeno je da nivo obuke i edukacije računovođa o etičkim principima i poreznim propisima ima veliki uticaj na nivo primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u poreznom računovodstvu. Također je utvrđeno da percepcija o efikasnosti institucija nadležnih za praćenje i sankcioniranje kršenja poreznih propisa ima veliki uticaj na nivo primjene Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u poreznom računovodstvu. Identifikovali smo da povećana učestalost revizije rješenja dostavljenih od strane institucija nadležnih za nadzor nad kršenjem poreznih propisa smanjuje pritisak od strane menadžera preduzeća na računovođe za kršenje etike u poreznom računovodstvu. Utvrđeno je i da nema statistički značajne povezanosti između iskustva certificiranih računovođa i pritiska na računovođe za kršenje etike u poreznom računovodstvu.