OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Antonela Sičaja, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 26.01.2023. godine


O B A V I J E S T


Antonela Sičaja, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Teorija uma kod osoba s poremećajima iz autističnog spektra”, dana 24.02.2023. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Alma Dizdarević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor,
  3. Dr.sci. Milena Nikolić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Amela Teskeredžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Nepoznavanje sposobnosti teorija uma kod osoba s poremećajima iz autističnog spektra predstavlja problem kojem je potrebno ozbiljno pristupiti kako bi se moglo pobliže razumjeti ponašanje i funkcioniranje ovih osoba. Cilj istraživanja bio je ispitati sposobnosti teorije uma kod osoba s poremećajima iz autističnog spektra, odnosno dovesti u korelaciju sposobnosti teorije uma osoba s poremećajem iz autističnog spektra i sposobnosti teorije uma kod osoba urednog razvoja. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 70 osoba i to 35 osoba s poremećajima iz autističnog spektra i 35 osoba urednog razvoja, u dobi od 7 do 15 godina, oba spola, izabrani metodom slučajnog odabira. Korišteni mjerni instrument bio je Test teorije uma. Test se sastoji od 9 zadataka sa 15 testnih pitanja. Zadaci su predstavljeni u kratkim vinjetama (od A do I) koje su raspoređene prema težini od najlakših do najtežih. Zadaci su prikazani u obliku knjige priča. Kroz ovo istraživanje utvrđene su razlike u sposobnostima teorije uma između dvije grupe – osoba s poremećajima iz autističnog spektra i osoba iste dobi urednog razvoja. Istraživanjem se pokazalo da osobe s poremećajima iz autističnog spektra imaju znatno lošije sposobnosti teorije uma. Također se pokazalo u kojim to područjima osobe s poremećajima iz autističnog spektra imaju lošije rezultate, odnosno u kojim to zadatcima osobe urednog razvoja prednjače.

Ključne riječi: teorija uma, poremećaj iz autističnog spektra

 

NAPOMENA:

Novi termin odbrane: 24.02.2023. godine u 10,00 sati

Zbog opravdanih zdravstvenih razloga jednog člana komisije, termin odbrane je promijenjen: umjesto 13.02.2023. godine u 11,00 sati odbrana je zakazana za 24.02.2023. godine u 10,00 sati.