OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Armin Čerkezović, dipl.inž.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Armin Čerkezović, dipl.inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Uticaj pritiska sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje na formiranje strugotine pri struganju čelika za ležajeve 100CrMnSi6-4”, dana 29.09.2021. godine sa početkom u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Emir Šarić, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr.sci. Muhamed Mehmedović, redovni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Samir Butković, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli),
 • Dr.sci. Adnan Mustafić, docent – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Brzi razvoj tehnologije i sve veća konkurencija na tržištu postavljaju vrlo oštre zahtijeve prema proizvodnji mašinskih dijelova i sklopova. U industrijskoj proizvodnji pretvaranjem sirovog materijala uz upotrebu mašina i alata cilj je dobiti što kvalitetnije i ekonomski isplative poluproizvode i proizvode. Zadatak proizvodnje je ekonomična izrada proizvoda projektovanog oblika, dimenzija uz ispunjavanje zahtjeva kvaliteta obrade te njegova pravovremena isporuka kupcu. Za potpuno ostvarivanje tih zadataka potrebno je dobro poznavanje tehnologija obrade, a posebno tehnologija mehaničke obrade tj.struganjem.
Mehanička obrada je jedna od najvažnijih proizvodnih tehnologija u industriji. U ovom radu opisan je proizvodni proces koji uključuje kovanje i mehaničku obradu struganjem prstenova za ležajeve kroz tri načina proizvodnog procesa . Prvi način odnosi se na proizvodni proces kovanja i struganja jedan iz jedan tj. iz jednog otkivaka se dobija jedan prsten. Radi ekonomske isplativosti i zahtjeva kupaca za snižavanjem cijene težilo se ka promjenama proizvodnog procesa. Iz tih razloga uveden je drugi način proizvodnog procesa dva iz jedan tj. iz jednog otkivka turm dobijamo dva prstena,unutrašnji i vanjski prsten za ležajeve. Eksperimentalnim istraživanjem došlo se do poboljšanja na proizvodnom procesu kovanja dok mehanička obrada struganja trpi određene gubitke. Proces mehaničke obrade odvija se na više mašina nego je to planirano, što dovodi do dodatnih troškova.
Bilo je potrebno primjeniti efikasniju tehnologiju obrade struganjem pa se usvojio i treći način proizvodnog procesa. Poboljšanje se ogleda na završnoj operaciji kroz primjenjuju specijalnih steznih alata. Primjenjena tehnologija mehaničke obrade struganja doprinjela je pozitivnim rezultatima u pogledu smanjenja broja radnika na radnom mjestu, smanjenju broja mašina,smanjenju broja neusklađenih proizvoda što dovodi do pozitivnih rezultata proizvodnog procesa kao i do zadovoljstva kupca.
Za postizanje veće produktivnosti u procesu potrebno je posegnuti za korištenjem većih vrijednosti parametara obrade struganjem, ali to naravno ima i svoje nedostatke: mogućnost postizanja lošije kvalitete obrađene površine i mogućnost smanjenja postojanosti reznog alata uslijed povećanog stvaranja toplote. Toplota uzrokuje povećano trošenje i deformaciju alata, a ona se javlja uslijed plastične deformacije sloja materijala koji se obrađuje, uslijed trenja na mjestima dodira alata i odvojenih čestica te alata i obratka. Zbog svih ovih navedenih rizika i nedostataka kod mehaničke obrade struganjem koriste se sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje (SHIP). Sredstva za hlađenje, podmazivanje i ispiranje produžuju postojanost alata i pomažu u kontroli geometrijskih osobina dijela koji se obrađuje. Iz tog razloga, većina mašina za mehaničke obradu struganjem posjeduje prilično jednostavne sisteme dovoda rashladne tečnosti. Iako ovi sistemi nude zadovoljavajuće hlađenje, ispiranje i podmazivanje tokom različitih vrsta mahaničke obrade, korištenjem boljeg i efikasnijeg hlađenja i podmazivanja može se dodatno poboljšati proces obrade, posebno kada su u pitanju materijali poput 100CrMnSi6-4..
Jedno od takvih poboljšanja procesa obrade je i korištenje metode visokog pritiska hlađenja. Ovaj rad otkriva karakteristike i prednosti korištenja metode visokog pritiska hlađenja u mehaničkoj obradi struganjem. Tokom istraživanja došlo se do spoznaje da samo prelijevanje područja obrade rashladnom tečnošću više nije dovoljno efikasno. Ako se rashladna sredstva trebaju efikasno primjenjivati, potrebno ih je nanijeti pomoću mlaznica visokog pritiska koje su pravilno usmjerene. Takav mlaz, ako se kontroliše laminarnim tokom daje rezultate u smislu da se skraćuje kontaktna dužina između strugotine i lomača reznog alata. Na taj način primjenjena rashladna sredstva mogu uticati na raspodjelu i uklanjanje proizvedene toplote, na postojanost alata, na način formiranja i lomljenja strugotine, kao i na količinu lijepljenja materijala obratka na alat, tj. stvaranje naljepka na reznoj ivici.
U ovom završnom radu obrađen je način formiranja strugotine prilikom obrade materijala 100CrMnSi6-4, način na koji formirana strugotina utiče na kvalitet obrade i kompletan proces mehaničke obrade struganjem. Cilj ovog rada je dokazati koji sve faktori utiču na način formiranja strugotine i kako ti faktori utiču na proces mehaničke obrade struganjem. Uticajni faktori koji će se razmatrati su: geometrija rezne pločice, parametri obrade i pritisak sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje (SHIP).
Ključne riječi: Prstenovi za ležajeve, SHIP- sredstvo za hlađenje, ispiranje i podmazivanje, visoki pritisak, parametri obrade, čelik za ležajeve, strugotina, kvalitet obrade, geometrija.