OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 05.12.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Primjena otopina propolisa u prevenciji razvoja phytophtora infestans u ekološkoj proizvodnji paradajza (solanum lycopersicum)“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.12.2022. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzl,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Cilj ovog istraživanja je utvrditi uticaj propolisa na fitopatogene gljive, odnosno njihovu pojavu, rast i razvoj, u prirodnim, ekološkim uslovima bez upotrebe drugih fitofarmaceutskih sredstava. Upotreba fitofarmaceutskih sredstava je važna komponenta u borbi protiv štetočina i bolesti u poljoprivrednoj proizvodni. Najveći problem prilikom upotrebe sintetički dobivenih preparata je pojava rezistentnosti izazivača bolesti i potrebno je konstantno razvijati nova, a kao takva se ne uklapaju u prirodne cikluse u prirodi i njihova razgradnja nije moguća, što rezultira zagađenjem kako zemljišta, tako i vode i zraka. Danas u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu ekološka poljoprivredna proizvodnja se razvija, a izražen je nedostatak inputa o borbi protiv štetočina i bolesti. Ekološka poljoprivreda podrazumijeva poseban sistem održivog upravljanja u poljoprivredi sa ciljem proizvodnje zdrave hrane, odnosno zadovoljavanja odgovarajućih društvenih i gospodarskih potreba uz očuvanje prirodnog ekosistema, a po posebnim principima i načelima. Ovakav specifičan način proizvodnje hrane, koji uzima u obzir očuvanje prirodnih resursa i smanjenje zagađenja, zahtijeva dosta istraživanja kako bi se pronašla prikladna riješenja za veliki broj problema, ali kao glavni uzima borbu protiv fitopatogenih gljiva, na kome je zasnovan ovaj rad. Uzimajući u obzir da se proizvodnja paradajza konstantno povećava, a i sa tim borba sa fitopatogenom gljivom Phytophtora infestans. Kako bi se smanjili gubitci i izbjegla mogućnost nestašice ovom kulturom, izvršen je eksperimentalni rad sa alkoholnim otopinama propolisa na pojavu rast i razvoj plamenjače. Upotreba prirodnih proizvoda, odnosno otopina propolisa za kontrolu gljivičnih oboljenja kod biljaka smatra se obećavajućom alternativom za sintetički dobivene fungicide, a i samim tim smanjuje se negativan uticaj na okolinu.