OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Avdić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 09.06.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Azra Avdić, bachelor hemije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Modifikacija ugljikohidrata primjenom mehanohemije“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 07.07.2023. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Analitička hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Zahida Ademović, redovni profesor
  uža naučna oblast “Organska hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Sabina Begić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Hemijska tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

 

Posljednjih godina se sve više pažnje poklanja zelenoj hemiji i načinima postizanja razvijanja hemije koji su održiviji nego ranije. Jedan od načina na koji bi se to moglo postići jeste mehanohemija u kojoj je moguće reakcije izvoditi bez korištenja štetnih rastvarača ili se koristi veoma mala količina istih. Mehanohemija se može definisati kao nauku i tehnologiju koja koristi uticaj mehaničke akcije na hemijsku reakciju, a karakteriše je primjena mehaničke energije (kompresija, smicanje, trenje…) kako bi se postigla hemijska transformacija. Mehanohemija ima korijenje još u dalekoj prošlosti kada su se reakcije izvodile uz pomoć keramičke posude i tučka. Danas su razvijene razne vrste mlinova za izvođenje mehanohemijskih reakcija, a koji su detaljnije opisani u ovom radu. Mehanohemija je još u ranoj fazi razvoja.
U ovom radu su opisane mehanohemijske reakcije sinteze i transformacije ugljikohidrata na osnovu mnogih istraživanja. Ugljikohidrati imaju veliki biološki značaj. Mnogi istraživači aktivno rade na pronalaženju novih načina sinteze ugljikohidrata koji će biti efikasniji u prevazilaženju uobičajenih poteškoća kad su u pitanju regio- i stereoselektivnost. Zbog prisustva višestrukih hiralnih centara i nekoliko pozicija sa sličnim reaktivnostima, potrebni su određeni zaštitni koraci, kao i formiranje raznih sporednih produkata, upotreba štetnih i opasnih hemikalija i rastvarača, pri čemu sve to može uticati na okolinu kao i na ljudsko zdravlje. Mehanohemijska aktivacija je ovdje od velikog značaja jer se izvodi u uslovima u kojima se ne koriste rastvarači. 
Mehanohemijske reakcije ugljikohidrata imaju mnoge prednosti u odnosu na standardne metode kao što su izvođenje reakcija bezkorištenja štetnih rastvarača ili njihovo korištenje u veoma maloj količini, upotreba sirovih materijala, biokatalizatora, poboljšanje prinosa i selektivnosti, kao i smanjenje vremena reakcije u odnosu na standardne korištene metode za iste procese.

Ključne riječi: mehanohemija, zelena hemija, ugljikohidrati, sinteza