OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Dedić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Azra Dedić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “ Izolacija i karakterizacija teobromina iz komercijalnih proizvoda “ u ponedjeljak 17.07.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Majda Srabović, vanredni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Melita Huremović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Organska hemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Tradicionalno, zdravstvene dobrobiti kakaovca povezuju se s visokim sadržajem antioksidansa u zrnu kakaovca Theobroma. Međutim, primjetan je izravan psihoaktivni učinak zbog metilksantina u kakaovcu. Teobromin i kofein, u omjerima koji se nalaze u kakaovcu, zaslužni su za lijep ukus hrane/pića. Ovi spojevi pozitivno utiču na naše raspoloženje i stanje budnosti. Identifikacija organskih spojeva iz biljnih ekstrakata od velike je važnosti, ponajviše zato što se mogu koristiti kao izvrstan izvor farmaceutskih proizvoda za fitoterapiju. Glavna svrha ovog magistarskog rada jeste identifikacija ključne biomolekule (alkaloid teobromin). Teobromin je ekstrahiran iz uzorka kakao praha primjenom usvojenog postupka ekstrakcije. Dobiveni bijeli kristalni prah karakteriziran je različitim tehnikama uključujući: FTIR i UV spektrofotometriju. Dobiveni rezultati potvrdili su stvarne strukturne značajke teobromina i otkrili da se kakao prah može koristiti kao početni materijal za proizvodnju teobromina. Dobiveni teobromin pokazuje konkurentna kvalitativna i kvantitativna svojstva u usporedbi s onima iz komercijalnih izvora. Teobromin je siguran za ljude i ima manje neželjenih učinaka od kofeina, stoga teobromin zaslužuje pozornost kao jedna od najatraktivnijih molekula u kakaovcu.