OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Đulić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

 

Azra Đulić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Protestantizam kao kulturno-historijski događaj i njegov značaj za razvoj njemačkog jezika (Protestantismus als kulturgeschichtliches Ereignis und seine Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 31.8.2022. u 11.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Azra Bešić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednica Komisije,
  2. Dr.sc. Alma Halidović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr.sc. Jasmina Đonlagić Smailbegović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Njemačka književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Ivica Tokić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast, „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovaj rad se bavi protestantizmom kao kulturno-historijski događaj i njegov uticaj na razvoj njemačkog jezika. Šta predstavlja protestantizam i koji su uzroci njegovog nastanka u Njemačkoj? Koju ulogu ima Martin Luther? Kakvi su bili uslovi života i stanje u crkvi prije nastanka protestantizma?Da li je postojao standardni njemački jezik? Jezične pojave u fonetici, morfologiji, sintaksi i leksici bit će detaljno obrazložene i odgovarajući primjeri navedeni. U radu se koriste jezične karte kako bi se jezične pojave geografski ilustrirale. Historijske činjenice predstavljene su pomoću djela „Uspon Evrope“ autora Živojinović Dragoljuba i „Historija-udžbenik za srednje tehničke i stručne škole“ grupe autora (Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić, Alen Mulić i Vahidin Mehić). Rad se sastoji iz četiri cjeline. Prvi dio rada obuhvata stanje u crkvi prije reformacije, vjerske nemire, kao i tridesetogodišnji rat. Naredno poglavlje posvećeno je nastanku književnog jezika. Treći dio rada obuhvata promjene u oblasti fonetike, morfologije, sintakse i leksike. U zadnjem dijelu rada ističe se važnost štampe za razvoj njemačkog jezika. Cilj ovog rada je prikazati i ilustrirati promjene na svim nivoima jezika nastalim pod uticajem reformacije i prevodom Biblije na njemački jezik.