OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 05.05.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Azra Hadžimujić, dipl.ing.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj dodataka prehrani na bazi kapi artičoke na poboljšanje lipidnog statusa kod ljudi“,  dana 15.05.2021. godine u 11:00 sati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, , pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Senada Selmanović, docent
  nastavni predmet „Zdravstvena etika“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. dr.sci. Midhat Jašić, red.prof.
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. dr.sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Ramzija Cvrk, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

Uvod: Artičoka (Cynara Scolymus L) je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka na svijetu s višestrukim zdravstvenim učinkom. Artičoka sadrži brojne aktivne kemijske sastojke kao što su: cinarin, luteolin, klorofil, beta-karoten, lutein, zatim: seskviterpenske laktone, posebno cinaropikrin, dehidrocinaropikrin, skolimozid, cinarozid i cinarotriozid. Najznačajnija dva sastojka artičoke su: cinarin i luteolin.
Cinarin je derivat hidroksicinaminske kiseline prepoznat u tretmanu dislipidemije. Posjeduje farmakološka svojstva kao što su: antidislipidemijska, hepatoprotektivna, antibakterijska, antioksidacijska i antivirusna.
Luteolin je tetrahidroksiflavon. Djeluje kao protuupalno sredstvo i imunomodulator.
Ostali aktivni spojevi artičoke su: beta-karoten, lutein, kvercetin i rutin te glikozidi, klorogenske i felurične kiseline.
Posljednjih desetljeća artičoka i njeni aktivni sastojci često se koriste u različitim farmaceutskim formama. Najčešće forme su: kapsule, kapi, tablete i čaj.
Lipidni status je važan pokazatelj rizika od nastanka kardiovaskularnih i drugih bolesti.
Cilj rada: Utvrditi uticaj alkoholne otopine sačinjene od lista artičoke u tretmanu dislipidemije kod osoba dobi od 30 – 50 godina. Istovremeno bi se uradila procjena prehrambenog status.
Ispitanici i metode: Istraživanje je uradjeno na kontrolnoj i ispitivanoj skupini, obje grupe imale su po 30 ispitanika sa povišenim lipidnim statusom.
Ispitivana skupina je primjenjivala ekstrakt artičoke u formi kapi, a kontrolna skupina je primjenjivala samo konvencionalni način liječenja.
Ispitivanje lipidnog statusa u serumu radjeno je sa aparatom Accutrend koji se koristi u liječničkim ordinacijama i apotekama. Metod je precizan i brz, ne zahtjeva posebne uslove i obuku kadrova.
Rezultati i rasprava: Srednja vrijednost holesterola kod ispitivane skupine na početku istraživanja bila je 6,44 mmol/l, a nakon drugog mjerenja uz predhodnu primjenu ekstrakta artičoka kapi nivo holesterola je 5,74 mmol/l. Ukupno ostvareni pad holesterola nakon tri mjeseca je u prosjeku 0,71 mmol/l. Srednja vrijednost triglicerida kod ispitivane skupine bila je 1,79 mmol/l, a nakon druge kontrole vrijednost triglicerida je 1,61 mmol/l. Ukupno smanjenje triglicerida nakon tri mjeseca bilo je u prosjeku 0,18 mmol/l. Istraživanje je pokazalo nakon tromjesečnog mjerenja lipidnog statusa kod kontrolne skupine koja je primjenjivala konvencionalnu terapiju imala je pozitivan učinak na regulaciju holesterola za 1,38 mmol/l, dok je kod triglicerida ostvaren pad od 0,65 mmol/l.
Zaključci: Nepoznavanje pravilne prehrane, genetika, stresna stanja, starosna dob, spol i nedovoljno fizičke aktivnosti mogu biti neki od faktora nastanka povišenog lipidnog statusa. Ekstrakt kapi artičoke uz primjenu farmaceutskih lijekova mogu pomoći u liječenju dislipidemije.
Ključne riječi: kapi artičoka, zdravlje, lipidni status