OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Benjamin Nurkić, BA prava


UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli

O B J A V L J U J E

Kandidat Benjamin Nurkić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Historija, savremeni problem definisanja i univerzalnost vladavine prava – sa posebnim osvrtom na stanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini” dana 04.06.2021. godine sa početkom u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor – predsjednik
  (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Zlatan Begić, vanredni profesor – mentor i član
  (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor – član
  (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
  Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Izudin Hasanović, red.profesor, u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo”na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

REZIME RADA

Vladavina prava je izraz koji se neprestano ponavlja zadnjih godina od strane kako domaćih, tako i inostranih dužnosnika, čijim ponavljanjem se želi istaći neophodnost reformi u Bosni i Hercegovini. Ovaj rad se bavi problematikom reformi u Bosne i Hercegovini, na način da u prvom redu pokušava dati odgovor na pitanje šta vladavina prava predstavlja. Da li je to samo vladavina zakona, ili je to vladavina nekog višeg prava. Razlog neophodnosti jednog ovakvog rada je što mnoge ličnosti koje u javnom diskursu neprestano ponavljaju izraz vladavine prava kako bi označile progresivnost vlastitih politika, izraz vladavina prava koriste bezlično,bez želje da ga implementiraju i definišu. Iz tog razloga neophodno je vladavinu prava definisati u savremenim okvirima. Tako da se u radu analiziraju korijen nastanka vladavine prava, razvoj, različite forme i krajnji savremeni koncept vladavine prava. U radu se ističe značaj vladavine prava za politički i ekonomski razvoj i neophodnost implementiranja vladavine prava za osiguranja ekonomskog blagostanja. Rad obiluje komparacijama različitih državnih sistema, uspješnih i onih manje uspješnih, na osnovu kojih se pokušava objasniti značaj vladavine prava za razvoj države i društva generalno. Bosna i Hercegovina predstavlja odličan primjer za razvoj za proučavanje vladavine prava i mogućnosti implementiranja vladavine prava u državama koje nemaju skoro nikakvu tradiciju u pogledu vladavine prava, u smislu modernog koncepta vladavine prava. Cilj ovo rada i jeste da probudi dalju raspravu o vladavini prava i da istakne važnost vladavine prava. Iako autor pokušava dati neke odgovore po pitanju vladavine prava i stanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini, ali zbog ogromnog značaja vladavine prava, ti odgovori su samo do određene mjere odgovoreni, dok vladavina prava ostaje tema o kojoj će se i dalje moći pisati i raspravljati.