OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Berina Halilović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 


O B J A V L J U J E

 

Berina Halilović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Primjena chatbota u digitalizaciji finansijskog sektora i e-trgovini“, dana 14. 01. 2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Asmir Gogić, vanredni profesor -predsjenik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Suad Kasapović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Damir Demirović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli


AZamjenski član komisije dr. sci. Alma Šećerbegović, doc., uža naučna oblast Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

Rezime

Tokom izrade završnog rada opisan je pojam umjetne inteligencije kao sastavnog dijela chatbota. Opisan je način funkcioniranja umjetne inteligencije te važnost i primjena umjetne inteligencije u poslovanju. Definiran je pojam chatbota te su navedene i opisane njegove vrste. Također je objašnjen postupak izrade chatbota i troškovi njegove implementacije.
Chatbot je dio softvera umjetne inteligencije (AI) koji može voditi razgovore sa svojim korisnicima. Chatbotovi mogu razmjenjivati tekstualne poruke ili koristiti analizu govora i sintezu govora. Većina chatbotova koristi obradu prirodnog jezika ili su to keyword-based chatbotovi. Napredni chatbotovi mogu prepoznati određene ključne riječi ili analizirati namjere korisnika. Koriste AI algoritme kako bi pronašli najprikladniji odgovor. Jednostavniji nude skup unaprijed definiranih mogućnosti dijaloga koji su povezani s određenim odgovorima.
Na prvi pogled, moglo bi se činiti da su napredna rješenja koja koriste umjetnu inteligenciju bolja. Pa ipak, ono što korisnici cijene više od svega je pogodnost. Uvijek je lakše pritisnuti dugme nego upisati pitanje. A brzina je najvažnija.
Slanje tekstualnih poruka postalo je prirodan način komunikacije. Korištenje aplikacija za razmjenu poruka postala je jedna od najprirodnijih stvari. Postoji više od 2 milijarde ljudi koji imaju WhatsApp na svojim telefonima. Korisnici Facebook Messengera uskoro će postići sličan broj. Obje ove aplikacije nude chatbotove kao značajku.
Za automatizaciju razgovora možete koristiti chatbot za WhatsApp ili Facebook. Ako vodite bilo kakvu kompaniju, chatbotovi su neprocjenjivi, jer oni podrazumjeva rad 24/7, uvijek su dostupni i spremni da odgovore na pitanja.
Chatbotovi oslobađaju zaposlenike od repetitivnih zadataka i omogućuju im bolje iskorištavanje vremena. Najveća korist chatbota je ta što pruža 24-satnu uslugu korisnicima. 
Tokom izrade rada implementirana su dva chatbota, koristeći IBM Watson i Infobip Answers platformu, i obzirom da je sama primjena ove dvije platforme relativno različita, jako je teško napraviti tačno poređenje, jer IBM Watson postoji jako dugo godina, nije baziran na chat aplikacijama, sama upotreba je komplikovana, dok je Answers platforma namijenjena upravo za vid interakcije sa korisnicima preko chat aplikacija, gdje AI dio još nije dobro razvijen, ali je interfejs jako ugodan i jednostavan za koristiti, što naravno utiče na krajnju cijenu implementacije.
Ono što je bitno naglasiti jeste da AI i chatbotovi su tu da ostanu, te da kompanije moraju što brže početi prihvaćati nove trendove, jer moraju biti tamo gdje su njihovi korisnici, a to su zasigurno chat aplikacije, pa tako su i potrebne Platforme koje daju 360 view korisnika.
Iz ovog rada se može zaključiti da chatbotovi sve više postaju neophodni dio poslovanja. Oni kompanijama pomažu u rješavanju brojnih upita i smanjuju potrebu za ljudskom interakcijom sa krajnjima korisnicima.