OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bilić Dragana, diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Bilić Dragana, diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Povezanost vrijednosti serumskog feritina s dužinom hospitalizacije i konačnim ishodom u COVID 19 bolesnika”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet “Patofiziologija”– predsjednik
  2. Dr. med. sci. Alma Mujić Ibralić, docent za nastavni predmet “Patofiziologija“ – mentor i član
  3. Dr. med. sci. Farid Ljuca, redovni profesor za nastavni predmet “Fiziologija”- član

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. med. sci. Merima Gegić, docent za nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”.

Termin javne odbrane završnog magistarskog rada zakazuje se 13.06.2023. godine u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08-16 sati.

 

REZIME RADA