OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bisemija Begović, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Bisemija Begović, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Važnost procjene strukture tijela za potrebe nutritivne intervencije’’ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25.09.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Nizama Salihefendić, vanredni profesor
  za nastavne predmete “Urgentna medicina”,
  ”Porodična medicina” i “Ultrazvučna dijagnostika”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Daniela Čačić Kenjerić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište u Osijeku,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

Uvod: Mjerenja tjelesnog sastava su korisna u procjeni učinkovitosti nutritivnih intervencija i praćenja promjena povezanih sa rastom i bolestima. Promjene u tjelesnom sastavu se dešavaju kada postoji neusklađenost između unosa i potrebe hranjivih sastojaka. Poznato je da je tjelesni sastav povezan sa nekoliko bolesti, poput kardiovaskularnih, dijabetesa, karcinoma, osteoporoze, osteoartritisa i drugih.

Cilj rada: Cilj rada je procjena fiziološke varijacije u strukturi tijela između muškaraca i žena u dobi od 45 do 65 godina uz istovremeno davanje prijedloga nutritivnih intervencija.

Metod rada: Metod rada se sastojao u prikupljanju podataka o strukturi tijela ispitanika mjerenjem pomoću vage InBody 770, te statističkom obradom podataka.

Rezultati: Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 31 ispitanika u ordinaciji porodične medicine „Medicus A“ u Gračanici. U ispitivanju je učestvovalo 15 žena (48%) i 16 muškaraca (52%).
Svi ispitanici su podijeljeni u dvije skupine: kontrolnu (12) i ispitivanu (19). Prosječan BMI kod kontrolne skupine je bio 25,98kg/m2 , a kod ispitivane 28,64 kg/m2. Prosječna starosna dob kod kontrolne skupine je iznosila 51,25, a kod ispitivane 50,95 godina. Indeks tjelesne mase kod ispitivane skupine je bio veći za 10,23%, visceralna masnoća za 43,30%, ukupna tjelesna masnoća za 36,73%, ukupna tjelesna voda za 2,74%, proteini za 3,37% i minerali za 2,09% u odnosu na kontrolnu skupinu.
Muškarci su imali veći indeks tjelesne mase za 0,24% u odnosu na žene. Visceralna masnoća je bila veća kod žena za 20,87%, a ukupna tjelesna masnoća za 11,96% u odnosu na muškarce. Ukupna tjelesna voda je bila veća kod muškaraca za 34,09%, proteini za 35,75% a minerali za 30,86%.
Visceralna i ukupna tjelesna masnoća su u pozitivnoj korelaciji sa starosnom dobi i njihove vrijednosti rastu sa porastom godina. Ukupna tjelesna voda, proteini i minerali su u negativnoj korelaciji sa starosnom dobi i njihove se vrijednosti smanjuju sa porastom godina.
Preporuke za osobe sa povećanom visceralnom masnoćom su bavljenje fizičkom aktivnošću prema standardnim vodičima, smanjenje stresa, poboljšanje kvaliteta sna, izbjegavanje poroka te prehrana sukladna preporučenim vodičima za hipertenziju, dijabetes i druge bolesti koje su dijagnosticirane kod ispitanika.

Zaključak: Tjelesni sastav ispitanika je različit što pokazuju varijacije u sadržaju lipida, proteina, vode i minerala kod pacijenata muškog i ženskog spola.

Ključne riječi:hemijska kompozicija tijela, nutritivne intervencije