OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 02.02.2021. godine


O B A V I J E S T


Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Neurogeno mucanje kod odraslih osoba” dana 15.02.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

pred Komisijom u sastavu:

1.Dr.sci. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
2.Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.
3.Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Neurogeno mucanje je podvrsta stečenog mucanja kod kojeg su disfluentnosti povezane sa stečenim oštećenjem mozga,bez prethodno postojanja mucanja. Podatci o incidenci i prevalenci neurogenog mucanja nisu dobro utvrđeni, jer se većina objavljenih izvještaja temelji na pojedinačnim studijama slučajeva. Iako se može javiti u djetinjstvu, najčešće je prisutno u odrasloj dobi kao posljedica cerebrovaskularne bolesti, traumatske ozljede mozga, neurodegenerativnih bolesti, tumora, epilepsija, intoksikacije, neurokirurških operacija, te ostalih bolesti središnjeg živčanog sustava. Oštećenje bazalno-ganglijsko talamomotoričkog sustava može biti povezano sa disfunkcijom frontalne motorne kore i temporalne auditvne kore, također može doprinjeti nastanku neurogenog mucanja.Diferencijalna logopedska dijagnostika neurogenog mucanja i ostalih poremećaja fluentnosti je otežana zbog sličnosti u simptomatologiji.Koegzistiranje neurogenog mucanja i drugih govorno-jezičnih poremećaja neurološkog podrijetla otežava uspostavljanje jasnih granica, kao i diferencijalnu dijagnostiku. Terapija neurogenog mucanja temelji se na govornoj terapiji primjenom bihevioralnih, kognitivnih metoda, dok medikamentozna terapija također pronalazi svoje mjesto u terapiji.Cilj ovog rada je detaljna obrada tematike neurogenog mucanja kod odraslih osoba na temelju pregleda i analize dosadašnjih teorijskih i praktičnih saznanja. Ovaj rad će doprinjeti da javnost i stručnjaci različitih profila, koji se susreću sa neurogenim mucanjem budu detaljnije upoznati sa neurogenim mucanjem i novijim istraživanjima koja se odnose na neuropatologiju, simptomatologiju, procjenu, diferencijalnu dijagnostiku i terapiju neurogenog mucanja.
Ključne riječi: neurogeno mucanje, diferencijalna dijagnostika, simptomatologija, terapija