OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Bojana Barišić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

Bojana Barišić, bach.-inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Infrastrukturne mjere za smirivanje saobraćaja, njihova efikasnost te uticaj na propusnu moć saobraćajnica“ u utorak, 31.10.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor, uža naučna oblast „Hidrotehnika“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor, uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“,Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor , uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćjanice i organizacija garđenja,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Činjenica da visok stepen motorizacije i prekomjerne brzine motornih vozila u naseljenim područjima grada, u blizini škola, vrtića, bolnica i itd. mogu uzrokovati saobraćajne nesreće dovodi do potrebe za mjerama pomoću kojih će vozači biti prisiljeni smanjiti brzinu motornih vozila.
Jedna od mjera sa kojom ćemo postići smanjenje saobraćajnih nesreća uzrokovanih prekomjernom brzinom jesu upravo infrastrukturne mjere za smirivanje saobraćaja. Prilikom projektiranja infrastrukturnih mjera potrebno je ostvariti dva cilja. Prvi cilj jeste smanjenje brzine motornih vozila, odnosno smirivanje saobraćaja, a drugi cilj je da odabrana mjera za smirivanje saobraćaja ne ugrozi propusnu moć puta.
Cilj ovog rada jeste prikazati infrastrukturne mjere za smirivanje saobraćaja, te ocijeniti njihovu efikasnost a zatim njihov uticaj na propusnu moć puta.
U sklopu ovog rada obrađena su sljedeća poglavlja
1.Uvod
2.Istorijski razvoj i potreba za smirivanjem saobraćaja
3.Infrastrukturni objekti za smirivanje saobraćaja (uspornici)
4.Profili uspornika
5.Dimenzioniranje uspornika
6.Propusna moć saobraćajnica
7.Analiza efikasnosti odabranih infrastrukturnih mjera za smirivanje saobraćaja